Företagsekonomi

Företagsekonomi är ett brett samhällsvetenskapligt ämne som ger dig förmåga att förstå, förklara och agera inom olika typer av organisatoriska sammanhang. Inom företagsekonomi studeras såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning och ideella organisationer ur olika perspektiv. Företagsekonomisk utbildning förekommer i princip över hela världen även om det kan vara i lite olika former. Företagsekonomer arbetar inom i stort sett alla samhällssektorer, vilket även avspeglar sig i de företagsekonomiska studierna. 

Ämnet indelas ofta i fyra centrala delområden:

  • organisation
  • marknadsföring
  • ekonomistyrning
  • redovisning.

Den gemensamma nämnaren för dessa områden är att det är organisationen som står i centrum. Oavsett om det rör sig om ett företag, en kommun eller en förening så är alla dessa exempel på olika slags organisationer. För att företag och andra organisationer ska överleva och utvecklas måste de kunna samspela med sin omgivning och samtidigt kunna fungera internt. För sin överlevnad är alla organisationer beroende av andra organisationer och personer. Utbytet är centralt och är den är den fundamentala grunden i marknaders funktion. Utbudet av varor och tjänster måste anpassas efter den rådande efterfrågan, eller så måste efterfrågan anpassas till utbudet. 

Organisationer är skapade av människor och består av människor och kontakter mellan olika organisationer sköts av människor. Hur organisationer struktureras, styrs och leds blir därför centrala frågor. Organisationer måste också kunna redovisa sina förehavanden för att samspelet i samhället ska kunna fungera. Verksamheten måste planeras över lång tid och förhoppningsvis ska inte heller kostnaderna överstiga intäkterna. Inom ämnet företagsekonomi behandlas i stor utsträckning olika problem inom organisationer och lösningar på dessa problem. Studierna i företagsekonomi bygger därför i hög grad på praktikfallsanalyser med seminarier och övningar.

Program

Kurser

Har tillfällen öppna för anmälan

Kontakt

Ämnesföreträdare: Klas Sundberg

Kontakt Ekonomprogrammet: Monica Sandbacka

Kontakt Sport Managementprogrammet: Sara Otterskog

Studieadministratör: Anneli Södergren

Studieadministration

Har du frågor om din utbildning? Kontakta oss.

Studieadministration

Vägledning

Vi erbjuder studie- och karriärvägledning, både för dig som funderar på att börja studera och för dig som redan påbörjat dina studier.

Studie- och karriärvägledning
Senast granskad:
Senast granskad: