Företagsekonomi

Ämnet företagsekonomi på Högskolan Dalarna

Företagsekonomi är ett ämne, som fokuserar hur företaget (förvaltningen, organisationen etc.) handskas med problemet att hushålla med knappa resurser. En kärnfråga i företagsekonomin är hur man uppnår effektivitet, d.v.s. når mål på ett sätt som förvaltar resurserna väl på kort och lång sikt. Företagsekonomins huvuddelar är ekonomistyrning, marknadsföring, organisation/management och redovisning, finansiering. Studierna bygger i hög grad på praktikfallsanalyser med seminarier och övningar.

Kurser

Öppen för anmälan
Grundnivå
Avancerad nivå

Kontaktinformation

Ämnesansvarig

Klas Sundberg
Univ lektor företagsekonomi
023-77 89 54

Studieadministratör

Studieadministratör
023-77 88 88
Senast granskad: