Nationalekonomi

Nationalekonomi är en samhällsvetenskap som hjälper oss att förstå hur människor använder knappa resurser, interagerar på marknader eller i andra ekonomiska sammanhang, svarar på incitament och gör avvägningar.

Samhället är komplext, det påverkas av människor och deras val, vilket gör tillämpad nationalekonomi intressant och relevant för alla, från enskilda personer till offentliga beslutsfattare och företagsledare. Nationalekonomisk teori ger en grund för att på ett systematiskt sätt tänka på avvägningar, incitament, kostnader och nyttor, och har därför många tillämpningar. Ett viktigt tema är att analysera ekonomiska motiv till statliga insatser som kan förbättra samhällets välfärd, och det arbete som sker nationellt och internationellt för att främja hållbarhet.

Utbildning

Inom ämnet erbjuds kurser i nationalekonomi från grundnivå upp till masternivå (ettårigt masterprogram i nationalekonomi). I de flesta av våra kurser använder vi teorier och metoder som undersöker hur incitament och regler påverkar privatpersoner och företag i deras agerande, från privata marknader till institutionella kontexter. Utvecklingen i vår undervisning börjar med de grundläggande modellerna och verktygen som så småningom kombineras med kurser baserade på kvantitativa metoder (kallad ekonometri), och hur man använder dem för att analysera verkliga fenomen. Undervisningen på introduktionskurserna sker på svenska men därefter sker undervisningen på engelska.

Forskning

Vår forskning kan beskrivas som tillämpad nationalekonomi inom områden som transport, energi, hälsa, miljö, offentlig politik och finans. Vi använder huvudsakligen kvantitativa metoder, antingen baserat på registerdata, stora datamängder eller frågeformulär som använder experimentella forskningsdesigner. Forskningsområdena är miljöekonomi (till exempel energi, cirkulär ekonomi och förvaltning av kollektiva nyttigheter) och finansiell ekonomi. Dessutom blir hälsoekonomi och offentlig ekonomi allt viktigare.

Eftersom merparten av vår forskning är tillämpad samarbetar vi med många institutioner lokalt, nationellt och internationellt - i Sverige arbetar vi med myndigheter som Trafikverket, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, men också med olika EU-institutioner och internationella organisationer.

Karriär

När du har genomfört våra program kommer du att vara förberedd för chefspositioner inom den offentliga och privata sektorn. Karriärmöjligheterna inom den privata sektorn inkluderar konsult, aktiemäklare, finansiell rådgivare och analytiker. Möjligheter i andra sektorer inkluderar alla offentliga politikområden och internationella icke-statliga organisationer. Masterprogrammet kommer också att förbereda dig för avancerade studier på doktorandnivå i nationalekonomi.

Kurser inom nationalekonomi

Har tillfällen öppna för anmälan

Kontakt

Studieadministration

Har du frågor om din utbildning? Kontakta oss.

Studieadministration

Vägledning

Vi erbjuder studie- och karriärvägledning, både för dig som funderar på att börja studera och för dig som redan påbörjat dina studier.

Studie- och karriärvägledning
Senast granskad:
Senast granskad: