Bild

I bildämnets kurser får du möjlighet att utveckla både din skapande och analytiska förmåga. Utöver bildskapande behandlar våra kurserna lärande och kunskapsbildning inom bildämnet.
Bild som visar hur en målning av en kvinna blir mer och mer klar

Vill du uppmuntra barn och ungdomar att utforska olika bildmediers uttrycksmöjligheter? Vill du utveckla barns och ungdomars förmåga att analysera och reflektera över både samtida och historiska visuella uttryck? Då tillhör du målgruppen för ämnets kurser som främst består av programkurser inom Högskolan Dalarnas olika lärarutbildningar. De flesta av dessa kurser kan även läsas fristående.

Högskolan Dalarnas bildkurser är nätbaserade, undervisningen sker via lärplattformarna Adobe Connect och Learn samt vid campusförlagda workshops. Undervisningens design innebär att du som student redan från dag ett utvecklar din förmåga att arbeta med olika multimodala uttrycksformer.

Kurser
Grundnivå
Avancerad nivå

Bild I med ämnesdidaktik
30 högskolepoäng, Grundnivå
Kurs BP1046

Bild II med ämnesdidaktik
30 högskolepoäng, Grundnivå
Kurs BP1042

Bild III med ämnesdidaktik
30 högskolepoäng, Grundnivå
Kurs BP2005

Bild IV med ämnesdidaktik
30 högskolepoäng, Avancerad nivå
Kurs BP3002

Digitala bilder och visuellt lärande
15 högskolepoäng, Grundnivå
Kurs BP2003

Kontakt
Ämnesansvarig
Studievägledare
Senast granskad: