Kurs GBP277

Bild III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper i ämnet bild.