Kurs GBP277

Bild III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper i ämnet bild.

Extra information:

Antal obligatoriska fysiska träffar är 4 st omfattande två till tre dagar vid varje tillfälle

Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Bild I med didaktisk inriktning, 30 hp och Bild II med didaktisk inriktning, 30 hp, varav 24 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35GM
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
4 fysiska
25 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.