Kurs BP1030

Bild för grundlärare, årskurs 4-6

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen förbereder för undervisning i ämnet bild i grundskolans tidigare år. Målet är att den studerande efter avslutad kurs har kunskaper om hur man som lärare kan stimulera elever att utforska olika bildmediers uttrycksmöjligheter och elevernas förmåga att gestalta erfarenheter, tankar och kunskaper med hjälp av bild- och medieskapande. Stor vikt läggs också vid att den studerande utvecklar sin förmåga att analysera och samtala om olika slags bilder.