Kulturgeografi

Kulturgeografi innefattar studier av mänsklig verksamhet som har en rumslig, det vill säga geografisk dimension.

Att fördjupa sig i ämnet kulturgeografi innebär att lära sig förstå och analysera samhället utifrån olika platsers och regioners förutsättningar för hållbar utveckling i en globaliserad värld.

Utbildning

Inom ämnet Kulturgeografi ges kurser på grundnivå och avancerad nivå. Vår inriktning i ämnet är regional utveckling och turism och vi ger kurser i mobilitet, befolkningsgeografi, ekonomisk geografi, hållbar lokal och regional utveckling, landskapsanalys, samhällsplanering och GIS.

Du kan läsa kurser i, eller bestående av, kulturgeografi som fristående kurser samt som delar i våra turismvetenskapliga program samt i Bygg- och Samhällsplanerarprogrammet.

Forskning

Forskningen inom ämnet bedrivs inom områdena regional utveckling och turism, med fokus på mobilitet och regionförstoring, destinationsutveckling, landskapsanalys samt regional analys av statlig service.

Samverkan

Vi är måna om att bidra med vår kunskap samtidigt som vi välkomnar kunskap från omgivande samhälle, därför ser vi samverkan som en viktig del kopplat till både våra utbildningar och vår forskning. Läs mer om vårt gemensamma arbete på www.du.se/cetler.

Kurser

Har tillfällen öppna för anmälan
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå
HT 2024 (vecka 36), 50%
Normal (Campus), Borlänge, på Engelska
HT 2024 (vecka 36), 50%
Normal (Campus), Borlänge, på Engelska
HT 2024 (vecka 36), 50%
Normal (Campus), Borlänge, på Engelska
Termin:
ht24
Startvecka:
v36, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal (Campus)
Språk:
Engelska
Sista ansökningsdag:
Anmälningskod:
HDA-H3J5T
Övrigt:
Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Filosofie Kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi, kulturgeografi, turismvetenskap samt Engelska 6
HT 2024 (vecka 36), 50%
Normal (Campus), Borlänge, på Engelska
Termin:
ht24
Startvecka:
v36, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal (Campus)
Språk:
Engelska
Sista ansökningsdag:
Anmälningskod:
HDA-H3J5U
Övrigt:
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav:
  • Filosofie Kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi, kulturgeografi, turismvetenskap samt Engelska 6
7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå
HT 2024 (vecka 36), 50%
Normal (Campus), Borlänge, på Engelska
HT 2024 (vecka 36), 50%
Normal (Campus), Borlänge, på Engelska
HT 2024 (vecka 36), 50%
Normal (Campus), Borlänge, på Engelska
Termin:
ht24
Startvecka:
v36, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal (Campus)
Språk:
Engelska
Sista ansökningsdag:
Anmälningskod:
HDA-H3JYU
Övrigt:
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav:
  • Filosofie Kandidatexamen med huvudområdet Företagsekonomi, Kulturgeografi, Turismvetenskap och Engelska 6
HT 2024 (vecka 36), 50%
Normal (Campus), Borlänge, på Engelska
Termin:
ht24
Startvecka:
v36, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal (Campus)
Språk:
Engelska
Sista ansökningsdag:
Anmälningskod:
HDA-H3JYT
Övrigt:
Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Filosofie Kandidatexamen med huvudområdet Företagsekonomi, Kulturgeografi, Turismvetenskap och Engelska 6

Kontaktinformation

Studieadministration

Har du frågor om din utbildning? Kontakta oss.

Studieadministration

Vägledning

Vi erbjuder studie- och karriärvägledning, både för dig som funderar på att börja studera och för dig som redan påbörjat dina studier.

Studie- och karriärvägledning
Senast granskad:
Senast granskad: