Albina Pashkevich

Personlig presentation av Albina Pashkevich

Universitetslektor kulturgeografi
Kulturgeografi Institutionen för kultur och samhälle
Docent
Turismvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Nämnder

Ledamot i Utbildnings- och forskningsnämnden

Utskott och kommittéer

Ledamot i Utskott för granskning av utbildning

Forskning

Publikationer