Sociologi

Sociologi är en samhällsvetenskap som studerar och analyserar sociala relationer och processer av mycket olika slag - alltifrån globala relationer och historiska samhällsförändringar till människors möten i vardagen, livshistoria och identiteter.

Sociologer forskar bland annat om maktrelationer, könsrelationer, social ojämlikhet, etniska konflikter, ungdomskultur, massmedier, barns utveckling, normalitet/avvikelse och om arbetsliv. I forskningen används många olika metoder, såsom enkäter, intervjuer, deltagande observationer och textanalyser.

Studier i sociologi ger kompetens inom alla yrkesområden där det är viktigt med kunskaper om samhället, sociala förhållanden och om social relationer.

Speciella tillämpningsområden av intresse vid Högskolan Dalarna är:

  • feministiskt sociologi
  • idrottssociologi
  • politisk sociologi
  • sociologisk teori
  • våld och behandlingsmetoder.

Kurser

Har tillfällen öppna för anmälan

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Studievägledare

Studieadministratör

Personal

Univ lektor sociologi
Jessica Wide
Fil dr
Univ lektor sociologi
Univ lektor sociologi
Univ lektor sociologi
Univ adjunkt sociologi
Fil dr
Senast granskad:
Senast granskad: