Sociologi
1 min läsning

Sociologi är en samhällsvetenskap som studerar och analyserar sociala relationer och processer av mycket olika slag - alltifrån globala relationer och historiska samhällsförändringar till människors möten i vardagen, livshistoria och identiteter.

Sociologer forskar bland annat om maktrelationer, könsrelationer, social ojämlikhet, etniska konflikter, ungdomskultur, massmedier, barns utveckling, normalitet/avvikelse och om arbetsliv. I forskningen används många olika metoder, såsom enkäter, intervjuer, deltagande observationer och textanalyser.

Studier i sociologi ger kompetens inom alla yrkesområden där det är viktigt med kunskaper om samhället, sociala förhållanden och om social relationer.

Speciella tillämpningsområden av intresse vid Högskolan Dalarna är:

  • feministiskt sociologi
  • idrottssociologi
  • politisk sociologi
  • sociologisk teori
  • våld och behandlingsmetoder.

Kurser

Öppen för anmälan

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Sverre Wide
Univ lektor sociologi

Studievägledare

Studievägledare
023-77 88 88

Studieadministratör

Studieadministratör
023-77 88 88

Personal

Univ lektor sociologi
023-77 80 61
Jessica Wide
Fil dr
Univ lektor sociologi
023-77 81 75
Univ lektor sociologi
023-77 84 42
Univ adjunkt sociologi (Tjänstledig)
Fil dr
Sverre Wide
Docent
Univ lektor sociologi
Senast granskad: