Sociologi

1 min läsning
Sociologi är en samhällsvetenskap som studerar och analyserar sociala relationer och processer av mycket olika slag - alltifrån globala relationer och historiska samhällsförändringar till människors möten i vardagen, livshistoria och identiteter.

Sociologer forskar bland annat om maktrelationer, könsrelationer, social ojämlikhet, etniska konflikter, ungdomskultur, massmedier, barns utveckling, normalitet/avvikelse och om arbetsliv. I forskningen används många olika metoder, såsom enkäter, intervjuer, deltagande observationer och textanalyser.

Studier i sociologi ger kompetens inom alla yrkesområden där det är viktigt med kunskaper om samhället, sociala förhållanden och om social relationer.

Speciella tillämpningsområden av intresse vid Högskolan Dalarna är:

  • feministiskt sociologi
  • idrottssociologi
  • politisk sociologi
  • sociologisk teori
  • våld och behandlingsmetoder.
Kurser
Grundnivå
Kontaktinformation
Ämnesföreträdare
Studievägledare
Studieadministratör
Personal
Personal
Undervisar i sociologi på Socionomprogrammet, Samhällsvetarprogrammet samt fristående sociologi. Fokus på socialpsykologins teoretiska och praktiska fält samt det metodologiska hantverket.
Senast granskad: