Forskningsprojekt: MEIS - ett forskningsprogram om medborgerligt engagemang

Projektledare
Erik Lundberg
Deltagare
Ebba Henrekson, Marie Cederschiöld högskola
Johan Von Essen, Marie Cederschiöld högskola
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Forskningsprogrammet bedrivs vid Marie Cederschiöld högskola och är en central del av forskningen om det svenska civilsamhället. De befolkningsundersökningar som genomförts ger möjlighet att följa det medborgerliga engagemanget i den svenska befolkningen sedan början av 1990-talet och visar vilka som engagerar sig kring vad och hur detta engagemang kommer till uttryck. Nästa undersökning ska genomföras 2024 och blir den sjunde i ordningen. Tillsammans spänner de över en tidsperiod om 32 år.

Det övergripande syftet med programmet är att ge fördjupad kunskap om villkoren för medborgerligt engagemang. Befolkningsundersökningarna gör det möjligt att följa hur ideellt arbetet men även informella insatser, ekonomiskt givande och politiska former av engagemang förändras och tar sig uttryck i den svenska befolkningen.
Nyckelord
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Statsvetenskap
Sociologi
Finansiärer