Forskningsprojekt: Om relationen mellan olika kausala förklaringar. Exemplet tandvårdsrädsla

Projektledare
Sverre Wide
Deltagare
Ulla Wide Boman, Inst. för odontologi Göteborgs universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Detta projekt syftar till att bättre förstå relationen mellan olika och delvis motstridiga vetenskapliga förklaringsanspråk. Genom att analysera forskning om tandvårdsrädsla ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv med orsaksbegreppet i centrum försöker vi visa att man ibland allt för snabbt lägger olika förklaringar brevid varandra i en tänkt modell, även om detta inte alltid stöds av forskningresultaten. För även om dessa resultat ser ut att handla om samma sak, i vårt fall orsaker till tandvårdsrädlsa, visar det sig att de faktiskt förklara olika saker.

Vår studieär viktig inte bara för forskare som arbetar med olika slag av av resultat, t.ex. i konstruktioner av olika kausal modeller, utan också för dem som arbetar med olika former av praktisk / klinisk verksamhet och som vänder sig till forskningen för att få vägledning i den praktiska verksamheten.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Sociologi
Finansiärer
Högskolan Dalarna