Forskningsprojekt: Känslors betydelse för framgången hos terapeutiska interventioner mot mäns våld

Projektledare
Peter M Jansson
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Målet med projektet är att studera betydelsen av känslor inom terapeutiska interventioner mot våld. Speciellt fokus ägnas skam- och stolthetskänslors betydelse och vilka möjligheter som finns för att producera ett stabilt socialt band mellan terapeut och klient samt vilken betydelse det har för våldsinterventionens effekt.
Nyckelord
skam, mäns våld, terapeutisk intervention
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer
Publikationer