Statsvetenskap

Statsvetenskap är vetenskapliga studier av politik och att förstå och förklara de mekanismer som knyter samman politiska fenomen där makt och demokrati är två av statsvetenskapens centrala begrepp.

Välkommen till ämnet statsvetenskap! Statsvetenskap har funnits som ämne vid Högskolan Dalarna i snart två decennier. Vår avdelning bedriver forskning och undervisning inom områden som jämförande politik och institutioner, politisk kultur, offentlig förvaltning, politiska partier, civilsamhälle och europeisk politik.

Statsvetenskap är organisatoriskt placerat vid Akademin Utbildning, hälsa och samhälle och forskningsmässigt knutet till forskningsprofilen Interkulturella studier (ISTUD).

Univ lektor statsvetenskap
023-77 80 75
Ulf Hansson
Univ lektor statsvetenskap
023-77 86 75
Univ lektor statsvetenskap
023-77 89 52
Erik Lundberg
Univ lektor statsvetenskap
023-77 83 23
Univ adjunkt statsvetenskap
023-77 89 04
Thomas Sedelius
Professor statsvetenskap
023-77 84 51
Jenny Åberg
Doktorand statsvetenskap
023-77 84 03
Demokratisering, komparativ politik, politiska institutioner, presidentiella och semi-presidentiella system.
Mats Öhlén
Univ lektor statsvetenskap
023-77 84 35
I teach in courses related to comparative politics, political parties and the European Union. But I am also involved in methods courses and supervising essays.

Kurser och program 

Det pågår politiska samtal överallt – i media, i den svenska riksdagen, i EU och FN men även i på arbetsplatser och i hem. Det kan handla om dagspolitiska frågor eller frågor av en mer filosofisk natur – vad de har gemensamt är diskussionen om hur samhället ska styras och hur vår gemenskap bör organiseras lika aktuella. Kring dessa problem kretsar ämnet statsvetenskap.

Arbetsmarknaden har ett stort och växande behov av välutbildade handläggare, utredare och analytiker med både breda och fördjupade kunskaper om samhället. Här finns stora möjligheter att vara med och forma utvecklingen av vårt gemensamma samhälle.

Hos oss kan du läsa följande kurser och program.

Kurser

Öppen för anmälan
Grundnivå
Avancerad nivå

Kurspaket

Öppen för anmälan

Forskning

Vår avdelning bedriver forskning inom områden som jämförande politik och institutioner, politisk kultur, offentlig förvaltning, politiska partier, civilsamhälle och europeisk politik. Vi jobbar också aktivt med samverkan med det omgivande samhället inom ramen för flera projekt och samarbeten.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2000

Senast granskad: