Statsvetenskap

Välkommen till statsvetenskap Högskolan Dalarna! Vi är en av Sveriges ledande miljöer för distansutbildning i statsvetenskap.

Hos oss kan du läsa en statsvetenskaplig utbildning på distans hela vägen fram till magisterexamen. Vi bedriver forskning och utbildning inom områden som jämförande politik och institutioner, politisk kultur, offentlig förvaltning, civilsamhälle och europeisk politik.

Kurser och program 

Vi erbjuder utbildning både på campus och på distans. Hos oss kan du läsa statsvetenskap inom ramen för ett program, som kurspaket, eller enskild kurs. Vi är måna om dig som student och erbjuder en utbildning av hög kvalitet och med fast förankring i aktuell forskning. Campusutbildningen är förlagd till Falun och distansutbildningen är helt webbaserad för att ge dig största möjliga flexibilitet.

Läser du inom ramen för Samhällsvetarprogrammet har du också goda möjligheter att förlägga delar av din utbildning utomlands. Detta tack vare att högskolan ingått avtal med ett stort antal partneruniversitet i världen.

Med en statsvetenskaplig utbildning har du goda möjligheter till jobb. Det finns idag ett stort och växande behov av välutbildade handläggare, utredare och analytiker med både breda och fördjupade kunskaper om samhället. Arbetsmarknaden finns främst i offentlig sektor men även inom ideella organisationer och privata företag. En statsvetenskaplig utbildning ger dig möjligheter att vara med och forma utvecklingen av vårt gemensamma samhälle.

Hur är distanskurserna upplagda?

För många av våra distanskurser är föreläsningarna inspelade på förhand. Det gör att du kan ta del av föreläsningarna när du vill under kursens gång. Seminarier äger rum i form av videomöten. Kurserna examineras genom en kombination av skriftliga inlämningsuppgifter, hemtenta, salstenta online eller genom muntliga examinationer. Ett vanligt upplägg på en kurs är fem till sex föreläsningar, ett till tre seminarier och två till tre skriftliga inlämningsuppgifter.

Hos oss kan du läsa följande kurser och program:

Kurspaket

Kurser

Forskning och samverkan

Vår forskning fokuserar en bredd av frågor, från internationella frågor om relationer mellan stater till mer lokala och vardagliga frågor kring lokal politik och civilsamhälle. Studier bedrivs om politiska förhållanden inom stater kring politisk kultur, partier och institutionella förhållanden. Vi forskar också om social tillit och tolerans, föreningslivets demokratiska roll och utbildningens roll för delade samhällen.

Vi jobbar också aktivt med samverkan med det omgivande samhället inom ramen för olika forskningsprojekt och samarbeten. Forskningsmässigt är ämnet är knutet till Interkulturella studier (ISTUD) och Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD) som är Högskolans kompetenscentrum för att främja samverkan mellan Högskolan och kommuner, landsting, myndigheter, civilsamhälle och företag.

Kontakt

Studieadministration

Har du frågor om din utbildning? Kontakta oss.

Studieadministration

Vägledning

Vi erbjuder studie- och karriärvägledning, både för dig som funderar på att börja studera och för dig som redan påbörjat dina studier.

Studie- och karriärvägledning
Ali Abdelzadeh
Universitetslektor statsvetenskap (Tjänstledig)
Erik Lundberg
Universitetslektor statsvetenskap
Jenny Lönnemyr
Universitetsadjunkt statsvetenskap
Jenny Åberg
Universitetslektor statsvetenskap
Kjetil Duvold
Universitetslektor statsvetenskap
Mats Öhlén
Universitetslektor statsvetenskap
Thomas Sedelius
Professor statsvetenskap
Ulf Hansson
Universitetslektor statsvetenskap
Universitetsadjunkt statsvetenskap
Senast granskad: