Personlig presentation av Veronica De Majo

Universitetsadjunkt statsvetenskap
Statsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Utskott och kommittéer

Ledamot i utskott för granskning av utbildning

Forskning

Publikationer