Forskningsprojekt: Intresseorganisationernas deltagande i statliga kommittéer

Projektledare
Deltagare
Erik Lundberg
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
I projektet studeras intersseorganisationernas deltagande i statliga kommittéer i Danmark, Norge och Sverige ur ett jämförande och historiskt perspektiv.
Nyckelord
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Statsvetenskap
Finansiärer
Universitetet i Oslo