Forskningsprojekt: Det demokratiska utanförskapets geografi

Projektledare
Ali Abdelzadeh
Deltagare
Erik Lundberg
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
I den här projektet studeras i vilken mån och på vilket sätt ett
demokratiskt utanförskap finns i Sverige. Med utgångspunkt från ett socioekonomiskt index som delar in Sverige i olika statistikområden synliggör projeket vilka skillnader som finns inom befolkningen när det gäller några för demokratin grundläggande beteenden och attityder såsom politiskt deltagande, social tillit och politiskt förtroende.
Nyckelord
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Statsvetenskap
Finansiärer
Publikationer