Forskningsprojekt: Kan deltagande i skolval stärka elevers delaktighet i demokratin?

Projektledare
Deltagare
Erik Lundberg
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet syftar till att utvärdera i vilken mån elever upplever att deltagande i skolval stärker deras delaktighet i demokratin. Projektet är en mindre del av den utvärdering av Skolval 2022 som genomförs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
Nyckelord
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Statsvetenskap
Finansiärer
Publikationer