Turismvetenskap

Turism som fenomen och näring går att studera genom många olika infallsvinklar vilket gör ämnet turismvetenskap till i grunden tvärvetenskapligt där vi tar avstamp i kulturgeografi, sociologi, företagsekonomi, nationalekonomi, arbetsvetenskap och antropologi.

Utbildning

Inom ämnet Turismvetenskap ges kurser på både grund- och avancerad nivå inom våra program, International Tourism Management och Tourism Destination Development. Med sin tvärvetenskapliga profil så ger turismvetenskap studenten möjlighet att lära sig mer om turism som fenomen, relationen med platsen som besöksmål, intressekonflikter, turismens arbete och arbetsmarknad, turismens effekter på ekonomi och plats allt med utgångspunkt i en hållbar utveckling.

Forskning

Forskningen inom ämnet sker främst med fokus på destinationsutveckling, turismnäringen som arbetsmarknad, destinationsmarknadsföring, effekter av evenemang, samt frågor som handlar om mobilitet, hållbar utveckling och turism i kultur- och naturarvsmiljöer. 

Samverkan

Vi är måna om att bidra med vår kunskap samtidigt som vi välkomnar kunskap från omgivande samhälle, därför ser vi samverkan som en viktig del kopplat till både våra utbildningar och vår forskning. Läs mer om vårt gemensamma arbete på www.du.se/cetler.

Kurser inom turismvetenskap

Har tillfällen öppna för anmälan

Kontakt

Studieadministration

Har du frågor om din utbildning? Kontakta oss.

Studieadministration

Vägledning

Vi erbjuder studie- och karriärvägledning, både för dig som funderar på att börja studera och för dig som redan påbörjat dina studier.

Studie- och karriärvägledning
Senast granskad:
Senast granskad: