Helen Holmquist

Personlig presentation av Helen Holmquist

Universitetsadjunkt turismvetenskap
Turismvetenskap Institutionen för kultur och samhälle