Helen Holmquist

Personlig presentation av Helen Holmquist

Universitetsadjunkt turismvetenskap
Turismvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Bakgrund

Jag har en kandidatexamen i företagsekonomi inriktning turism.

Undervisning

Jag undervisar i turismvetenskap och är involverad i samverkansplattformar såsom CeTLeR och LeDa.

Kursansvar