Maskinteknik

Ämnet Maskinteknik handlar om hur man skapar produkter som uppfyller användarnas behov.

Som högskoleingenjör i maskinteknik är du väl rustad för att arbeta med konstruktion och produktutveckling. Under utbildningen får du varva teori med tillämpningar i form av laborationer och projektarbeten, vid företag och vid högskolan.

Program

Företagssamverkan

Samverkan med industriföretag

Målsättningen med industrisamverkan är att vi tillsammans kan bidra till ökad konkurrenskraft och regional/nationell tillväxt. Detta genom att industrin direkt kan påverka utbildningarnas innehåll och vi kan erbjuda specialistkompetens och utrustning som stöd till industrin. I våra välutrustade labb och datorer så har vi det mesta vad gäller maskiner och programvaror som vi använder både i utbildningssyfte och samverkan.

Den direkta samverkan med industrin består av följande delar. 

 • Skarpa industriprojekt – där studenter jobbar med riktiga produkter och problem inom ramen för en eller flera kurser.
 • Praktikplatser för de studenter som har praktik i sitt utbildningsprogram.
 • Sommarjobb som har en nivå så att studenten får bekanta sig med yrket som denne utbildar sig till.
 • Examensarbeten som är färdig-paketerade i december varje år. Dess jobbar sedan studenterna med under våren.
 • Företag medverkar vid rekryteringsevent med högskolan för att få högre söktryck på teknikutbildningarna.
 • Personal vid företag har gästföreläsningar på högskolan för att prata om vad företaget och personalen gör. Samtidigt gör företaget reklam för sin verksamhet.
 • Företagen bidrar med förslag och input till utbildningsprogram och kurser. På så sätt formas utbildningarna efter industrins behov.
 • Företagen tar emot högskolan på inspirerande och relevanta studiebesök.
 • Företagen kan använda högskolan som plattform och testbädd för nya idéer. Eller, att högskolans personal löser kvalificerade problem åt företaget.
 • Industridagen som äger rum en gång per år. Dit bjuds företag in för att få ta del av det som händer och är planerat inom Högskolan Dalarnas teknikutbildningar.

Vår roll gentemot industrin är vara ett vetenskapligt bollplank i olika maskintekniska frågor, ansvara för och ge företagsanpassade kurser eller erbjuda tekniska problemlösningar relaterade till områdena produktutveckling, Modularisering, utvecklingsprocesser, och montering. Om problemet är materialrelaterat så har vi nära samarbete med ämnet Materialteknik som vi tar hjälp av när så behövs. Läs mer om Materialteknik.

Utöver ovanstående så har ämnet ett branschråd bestående av industriföretag från regionen. Dessa träffar ämnet två gånger per år för att diskutera utbildningsprogram, kurser och kompetensförsörjning.

Samverkan med organisationer

Samverkan med organisationer handlar om att skapa förutsättningar för att ämnet skall kunna utbilda rätt mängd ingenjörer med rätt kompetens. Samverkan handlar även om att ämnet med sin kompetens bidrar till organisationernas olika projekt och aktiviteter. Några exempel på organisationer ämnet samverkar med är följande.

 • Teknikerjakten
 • Teknikåttan
 • Region Dalarna
 • Näringslivsenheter i kommuner
 • Triple Steelix
 • IUC (Industriellt utvecklingscentrum)
 • 2047 Science center
 • Samarkand
 • Arbetsförmedlingen 

Samarbete med gymnasieskolor

Ämnet har ett tätt samarbete med regionens teknik- och naturvetenskapliga gymnasieskolor. Samarbetet bygger på laborationer och olika former av studiebesök och tema-dagar. Exempel på gymnasieskolor som vi samarbetar med är följande.

 • Mora gymnasium
 • Leksands gymnasium
 • Lugnetgymnasiet
 • Soltorgsgymnasiet
 • Helixgymnasiet
 • VBU Ludvika
 • ABBgymnasiet
 • Karlfeldtsgymnasiet

Genom detta samarbete så når vi ca 85 % av regionens gymnasieutbildningar inom teknik och naturvetenskap.

Verkstad

 

Kontaktuppgifter

Ämnesföreträdare

Roger Johansson
Universitetslektor maskinteknik

Studieadministration

Har du frågor om din utbildning? Kontakta oss.

Studieadministration

Vägledning

Vi erbjuder studie- och karriärvägledning, både för dig som funderar på att börja studera och för dig som redan påbörjat dina studier.

Studie- och karriärvägledning
Senast granskad:
Senast granskad: