Svenska

Studier i det svenska språket på Högskolan Dalarna.

Inom ämnet Svenska vid Högskolan Dalarna kan du studera yrkesspecialiserade kurser för blivande lärare inom grundlärar- och ämneslärarprogrammen. I kurserna berörs bland annat svenskans struktur, språkets sociala sammanhang, barns språkutveckling, textanalys, stilistik och retorik. Du får också studera hur man argumenterar och hur en berättelse skrivs. Tyngdpunkten ligger främst på nusvenska, men i några av kurserna berörs även språkhistoria och de nordiska grannspråken. Samtliga kurser i ämnet förutsätter att den studerande har kompetens motsvarande modersmålsnivå i svenska. Om du är nyfiken på kurserna i svenska, titta gärna på filmerna nedan.

Svenska i grundlärarprogrammen

Svenska i ämneslärarprogrammen

 

Kurser

Har tillfällen öppna för anmälan

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Patrik Larsson
Universitetslektor svenska

Studieadministration

Har du frågor om din utbildning? Kontakta oss.

Studieadministration

Vägledning

Vi erbjuder studie- och karriärvägledning, både för dig som funderar på att börja studera och för dig som redan påbörjat dina studier.

Studie- och karriärvägledning

Personal

Anna Åkerstedt
Universitetsadjunkt svenska språket
Universitetsadjunkt svenska språket (Tjänstledig)
Universitetsadjunkt svenska
Universitetslektor svenska
Gustav Borsgård
Universitetslektor svenska
Irma Vaarala
Universitetsadjunkt svenska
Universitetsadjunkt svenska
Karin Blomgren
Universitetsadjunkt svenska
Universitetsadjunkt svenska
Lena Dahlstrand
Universitetsadjunkt svenska
Marie Nordmark
Fil dr Pedagogik svenskämnesdidaktisk inr
Universitetslektor svenska
Universitetsadjunkt svenska
Patrik Larsson
Docent
Universitetslektor svenska
Fil dr
Universitetslektor svenska språket
Sori Rasti
Universitetsadjunkt svenska
Universitetsadjunkt svenska språket
Senast granskad:
Senast granskad: