Svenska

1 min läsning
Studier i det svenska språket på Högskolan Dalarna.

Inom ämnet Svenska vid Högskolan Dalarna kan du studera svenskans struktur, språkets sociala sammanhang, barns språkutveckling, textanalys, stilistik och retorik. Du får också studera hur man argumenterar och hur en berättelse skrivs. Tyngdpunkten ligger främst på nusvenska, men i några av kurserna berörs även språkhistoria och de nordiska grannspråken. Kurser i svenska språket ges upp till kandidatnivå (Svenska språket I, II och III).

Inom ämnet finns också yrkesspecialiserade kurser för blivande lärare inom grundlärar- och ämneslärarprogrammen. Samtliga kurser i ämnet förutsätter att den studerande har kompetens motsvarande modersmålsnivå i svenska. Om du är nyfiken på kurserna i svenska, titta gärna på filmerna nedan.

Svenska i grundlärarprogrammen

Svenska i ämneslärar- programmen och som fristående kurser

Svenska som fristående kurser och som forskningsämne

Kurser
Grundnivå
Avancerad nivå
Kontaktinformation
Ämnesföreträdare
Studievägledare
Studieadministratör
Arbetar i kurser i svenska och pedagogiskt arbetet på grundlärarutbildningen. Ingår i arbetsgruppen för förskoleklassen ”Hitta språket” - kartläggning av språklig medvetenhet i förskoleklass.
Jag undervisar inom de olika lärarprogrammen.
Senast granskad: