Svenska
1 min läsning

Studier i det svenska språket på Högskolan Dalarna.

Inom ämnet Svenska vid Högskolan Dalarna kan du studera yrkesspecialiserade kurser för blivande lärare inom grundlärar- och ämneslärarprogrammen. I kurserna berörs bland annat svenskans struktur, språkets sociala sammanhang, barns språkutveckling, textanalys, stilistik och retorik. Du får också studera hur man argumenterar och hur en berättelse skrivs. Tyngdpunkten ligger främst på nusvenska, men i några av kurserna berörs även språkhistoria och de nordiska grannspråken. Samtliga kurser i ämnet förutsätter att den studerande har kompetens motsvarande modersmålsnivå i svenska. Om du är nyfiken på kurserna i svenska, titta gärna på filmerna nedan.

Svenska i grundlärarprogrammen

Svenska i ämneslärarprogrammen

 

Kurser

Öppen för anmälan

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Univ lektor svenska
023-77 85 49

Studievägledare

Studievägledare
023-77 88 88
Studieadministratör
Studieadministratör
023-77 88 88

Personal

Univ adjunkt svenska språket
023-77 87 36
Univ adjunkt svenska språket
023-77 81 55
Catharina Nyström Höög
Professor svenska
023-77 82 53
Univ adjunkt svenska språket
023-77 86 68
Arbetar i kurser i svenska och pedagogiskt arbetet på grundlärarutbildningen. Ingår i arbetsgruppen för förskoleklassen ”Hitta språket” - kartläggning av språklig medvetenhet i förskoleklass.
Univ adjunkt svenska
023-77 83 60
Univ adjunkt svenska
Univ adjunkt svenska
023-77 83 09
Lena Dahlstrand
Univ adjunkt svenska
023-77 85 33
Jag undervisar inom de olika lärarprogrammen.
Marie Nordmark
Univ lektor svenska
023-77 87 54
Univ adjunkt svenska
023-77 87 33
Docent
Univ lektor svenska
023-77 85 49
Sara Fridner Klingberg
Univ adjunkt svenska språket
023-77 88 89
Arbetar med kurser i svenska och pedagogiskt arbete på grundlärarutbildningen och i utbildningen av verksamhetsförlagda lärarutbildare.
Fil dr
Univ lektor svenska språket
023-77 81 60
Univ adjunkt svenska språket (Tjänstledig)
Senast granskad: