Svenska

Studier i det svenska språket på Högskolan Dalarna.

Inom ämnet Svenska vid Högskolan Dalarna kan du studera yrkesspecialiserade kurser för blivande lärare inom grundlärar- och ämneslärarprogrammen. I kurserna berörs bland annat svenskans struktur, språkets sociala sammanhang, barns språkutveckling, textanalys, stilistik och retorik. Du får också studera hur man argumenterar och hur en berättelse skrivs. Tyngdpunkten ligger främst på nusvenska, men i några av kurserna berörs även språkhistoria och de nordiska grannspråken. Samtliga kurser i ämnet förutsätter att den studerande har kompetens motsvarande modersmålsnivå i svenska. Om du är nyfiken på kurserna i svenska, titta gärna på filmerna nedan.

Svenska i grundlärarprogrammen

Svenska i ämneslärarprogrammen

 

Kurser

Har tillfällen öppna för anmälan

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Studievägledare

Studieadministratör

Personal

Univ adjunkt svenska språket
Univ adjunkt svenska språket
Catharina Nyström Höög
Professor svenska (Tjänstledig)
Univ adjunkt svenska språket (Tjänstledig)
Arbetar i kurser i svenska och pedagogiskt arbetet på grundlärarutbildningen. Ingår i arbetsgruppen för förskoleklassen ”Hitta språket” - kartläggning av språklig medvetenhet i förskoleklass.
Univ adjunkt svenska
Professor svenska
Univ lektor svenska
Univ adjunkt svenska
Univ adjunkt svenska
Univ adjunkt svenska
Univ adjunkt svenska språket (Tjänstledig)
Lena Dahlstrand
Univ adjunkt svenska
Jag undervisar inom de olika lärarprogrammen.
Maria Larsson
Univ adjunkt svenska
Marie Nordmark
Univ lektor svenska
Docent
Univ lektor svenska
Sara Fridner Klingberg
Univ adjunkt svenska språket
Arbetar med kurser i svenska och pedagogiskt arbete på grundlärarutbildningen och i utbildningen av verksamhetsförlagda lärarutbildare.
Fil dr
Univ lektor svenska språket
Sori Rasti
Univ adjunkt svenska
Univ adjunkt svenska språket (Tjänstledig)
Senast granskad:
Senast granskad: