Gustav Borsgård

Personlig presentation av Gustav Borsgård

Universitetslektor svenska
Svenska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Jag är universitetslektor i svenska och doktor i litteraturvetenskap. Jag ägnar mig åt forskning, undervisning och handledning inom litteraturdidaktik och litteraturvetenskap.

Bakgrund

Jag är i grunden gymnasielärare i svenska, religion och filosofi. Mina doktorandstudier ägde rum vid Umeå universitet och mynnade ut i avhandlingen Litteraturens mått (2021). Jag har även arbetat med läroplansutveckling på Skolverket och deltagit i Universitetskanslerämbetets utvärderingsverksamhet. Därutöver har jag gått en kreativ skrivutbildning vid Biskops Arnös folkhögskola samt varit verksam som litteratur- och kulturkritiker i olika tidskrifter.

Undervisning

Jag handleder uppsatser och undervisar i litteraturhistoria, litteraturteori och litteraturdidaktik mot ämneslärarutbildningen.

Kursansvar

Forskning

Min forskning rör huvudsakligen politiska och ideologiska dimensioner av utbildning, undervisning och litteratur. I min litteraturdidaktiska forskning har jag särskilt intresserat mig för läroplansteori och legitimering av litteratur på policynivå samt hur undervisning i litteratur tillskrivs demokratiska och emancipatoriska värden. Ett annat stort intresse rör subjektsforskning och kritisk teori. Jag har bland annat undersökt politiska dimensioner av Tomas Tranströmers poesi i antologin Tranströmer och det politiska (2020). För närvarande arbetar jag med projekt som rör kulturpolitik, arbetarlitteratur samt begreppet flum och hur det används i debatten om den svenska skolan.

Publikationer