Gustav Borsgård

Personlig presentation av Gustav Borsgård

Universitetslektor svenska
Svenska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Mitt namn är Gustav Borsgård och jag är universitetslektor i svenska samt doktor i litteraturvetenskap. Jag ägnar mig åt forskning, undervisning och handledning inom litteraturdidaktik och litteraturvetenskap.

Bakgrund

Jag är i grunden gymnasielärare i svenska, religion och filosofi. Mina doktorandstudier ägde rum vid Umeå universitet och mynnade ut i avhandlingen Litteraturens mått (2021). Jag har även arbetat med läroplansutveckling på Skolverket samt varit verksam som litteratur- och kulturkritiker i olika tidskrifter.

Forskning

Min forskning rör huvudsakligen politiska och ideologiska dimensioner av utbildning, undervisning och litteratur. I min litteraturdidaktiska forskning har jag särskilt intresserat mig för hur litteratur behandlas på policynivå samt hur undervisning i litteratur tillskrivs demokratiska och emancipatoriska värden. Ett annat stort intresse rör subjektsforskning och kritisk teori. Jag har bland annat undersökt politiska dimensioner av Tomas Tranströmers poesi i antologin Tranströmer och det politiska (2020). För närvarande arbetar jag med ett projekt som handlar om begreppet flum och hur det används i debatten om den svenska skolan.

Publikationer