Gustav Borsgård

Personlig presentation av Gustav Borsgård

Universitetslektor svenska
Svenska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Jag är litteraturvetare och lektor i svenska. Jag ägnar mig åt undervisning, handledning och forskning inom litteraturvetenskap och litteraturdidaktik.

Bakgrund

Jag är i grunden gymnasielärare i svenska, religion och filosofi. År 2021 disputerade jag på avhandlingen Litteraturens mått vid Umeå universitet. Jag har även arbetat med läroplansutveckling på Skolverket och deltagit i Universitetskanslerämbetets utvärderingsverksamhet. Därutöver har jag gått en kreativ skrivutbildning vid Biskops Arnös folkhögskola samt varit verksam som litteratur- och kulturkritiker i olika tidskrifter. Sedan 2024 är jag medlem i styrgruppen för Litteraturdidaktiskt nätverk (LDN).

Undervisning

Jag handleder uppsatser och undervisar i litteraturhistoria, litteraturteori och litteraturdidaktik mot lärarutbildningen.

Kursansvar

Forskning

Min forskning rör huvudsakligen politiska och ideologiska dimensioner av litteratur, utbildning och undervisning. I min litteraturdidaktiska forskning har jag särskilt intresserat mig för läroplansteori och legitimering av litteratur i förhållande till begrepp och fenomen som bildning och demokrati. Andra stora intressen rör kritisk teori och utbildningsfilosofi. För närvarande arbetar jag med projekt som rör klimatångest, Kristina Lugns poesi samt begreppet flum och hur det används i debatten om den svenska skolan.

Publikationer