Gustav Borsgård

Personlig presentation av Gustav Borsgård

Universitetslektor svenska
Svenska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Jag är doktor i litteraturvetenskap och universitetslektor i svenska. Jag ägnar mig åt undervisning, handledning och forskning inom litteraturvetenskap och litteraturdidaktik.

Bakgrund

Jag är i grunden gymnasielärare i svenska, religion och filosofi. Mina doktorandstudier ägde rum vid Umeå universitet och mynnade ut i avhandlingen Litteraturens mått (2021). Jag har även arbetat med läroplansutveckling på Skolverket och deltagit i Universitetskanslerämbetets utvärderingsverksamhet. Därutöver har jag gått en kreativ skrivutbildning vid Biskops Arnös folkhögskola samt varit verksam som litteratur- och kulturkritiker i olika tidskrifter.

Undervisning

Jag handleder uppsatser och undervisar i litteraturhistoria, litteraturteori och litteraturdidaktik mot lärarutbildningen.

Kursansvar

Forskning

Min forskning rör huvudsakligen politiska och ideologiska dimensioner av utbildning, undervisning och litteratur. I min litteraturdidaktiska forskning har jag särskilt intresserat mig för läroplansteori och legitimering av litteratur i förhållande till begrepp och fenomen som bildning och demokrati. Andra stora intressen rör kritisk teori och utbildningsfilosofi. För närvarande arbetar jag med projekt som rör kulturpolitik, arbetarlitteratur samt begreppet flum och hur det används i debatten om den svenska skolan.

Publikationer