Italienska

Italienska talas av nästan 70 miljoner människor i Italien och i den italienska delen av Schweiz, men även av ett antal miljoner bosatta i andra delar av världen.
Husfasad med balkong

Välkommen att studera italienska hos oss!

Benvenuto ai corsi di italiano!

Ämnet italienska vid Högskolan Dalarna var först i Sverige (år 2003) med att erbjuda helt nätbaserade kurser i italienska. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi erbjuda kurser från Nybörjarnivå upp till Grundnivå 1 del tre (dvs A-, B- och C-kurser) som är HELT NÄTBASERADE UTAN FYSISKA TRÄFFAR.  

Oavsett var du befinner dig kan du följa våra synkroniska seminarier och skriva dina tentamina via Internet. Allt som krävs är en PC med Internetanslutning, ett headset och en fristående webcam.

Italienska avdelningen vid Högskolan Dalarna erbjuder dig enbart disputerade lärare med hög kompetens och med italienska som modersmål.

Våra kurser ger dig en bred språkutbildning med gedigna, användbara kunskaper i italienska språket och litteraturen samt i Italiens kultur och historia.

För närvarande utfärdar Högskolan Dalarna inte filosofie kandidatexamen med italienska som huvudämne.

KURSERBJUDANDE 

 HT20  VT21
 Italienska: Nybörjarkurs I, 15 hp  Italienska: Nybörjarkurs I, 15 hp
 Italienska: Nybörjarkurs II, 15 hp  Italienska: Nybörjarkurs II, 15 hp
 Italienska A: Fonetik och muntlig   språkfärdighet,  7,5 hp  Italienska A: Fonetik och muntlig   språkfärdighet,  7,5 hp
 Italienska A: Grammatik och skriftlig   språkfärdighet, 7,5 hp  Italienska A: Grammatik och skriftlig   språkfärdighet, 7,5 hp
 Italienska A: Kultur och samhälle, södra   Italien 7,5 hp  Italienska A: Kultur och samhälle, södra   Italien 7,5 hp
 Italienska A: Textanalys. En litterär resa i södra Italien 7,5 hp  Italienska A: Textanalys. En litterär resa i  södra Italien 7,5 hp
 Italienska B: Grammatik och skriftlig   produktion, 7,5 hp      --
 Italienska B: Litteraturhistoria med   textanalys, 7,5 hp      --
     --  Italienska B: Muntlig språkfärdighet och   kulturkunskap, 7,5 hp
     --  Italienska B: Italienska förr och nu, 7,5 hp
 Italienska C: Äldre litteratur, 7,5 hp     --
     --  Italienska C: Italiensk språkvetenskap, 7,5   hp

 Italienska C: Uppsats i Italienska 15 hp

 

 Italienska C: Uppsats i Italienska 15 hp

 

Kontaktuppgifter

För administrativa och tekniska ärenden

Ämnesföreträdare

Vera Nigrisoli Wärnhjelm
Univ lektor italienska

Personal

Univ adjunkt italienska (Tjänstledig)
Univ adjunkt italienska
Univ adjunkt italienska
Univ lektor italienska
Univ lektor italienska
Senast granskad: