Italienska

Italienska talas av nästan 70 miljoner människor i Italien och i den italienska delen av Schweiz, men även av ett antal miljoner bosatta i andra delar av världen.
Husfasad med balkong

Välkommen att studera italienska hos oss!

Benvenuto ai corsi di italiano!

Ämnet italienska vid Högskolan Dalarna var först i Sverige (år 2003) med att erbjuda helt nätbaserade kurser i italienska. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi erbjuda kurser från Nybörjarnivå upp till Grundnivå 1 del tre (dvs A-, B- och C-kurser) som är HELT NÄTBASERADE UTAN FYSISKA TRÄFFAR.

Oavsett var du befinner dig kan du följa våra synkroniska seminarier och skriva dina tentamina via Internet. Allt som krävs är en PC med Internetanslutning, ett headset och en fristående webcam.

Italienska avdelningen vid Högskolan Dalarna erbjuder dig enbart disputerade lärare med hög kompetens och med italienska som modersmål.

Våra kurser ger dig en bred språkutbildning med gedigna, användbara kunskaper i italienska språket och litteraturen samt i Italiens kultur och historia.

För närvarande utfärdar Högskolan Dalarna inte filosofie kandidatexamen med italienska som huvudämne.

Kurserbjudande HT22 och VT23

 

HT22 VT23
Italienska: Nybörjarkurs I, 15 hp Italienska: Nybörjarkurs I, 15 hp
Italienska: Nybörjarkurs II, 15 hp Italienska: Nybörjarkurs II, 15 hp
ITALIENSKA A  
Italienska A: Fonetik och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp Italienska A: Fonetik och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
Italienska A: Grammatik och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp Italienska A: Grammatik och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp
Italienska A: Italiensk affärskommunikation och -kultur, 7,5 hp Italienska A: Italiensk affärskommunikation och -kultur, 7,5 hp
Italienska A: Textanalys, deckargenren, 7,5 hp Italienska A: Textanalys, deckargenren, 7,5 hp
ITALIENSKA B  
--- Italienska B: Muntlig språkfärdighet och kulturkunskap, 7,5 hp
Italienska B: Grammatik och skriftlig produktion, 7,5 hp ---
Italienska B: Italienska förr och nu, 7,5 hp  
--- Italienska B: Litteraturhistoria med textanalys, 7,5 hp
ITALIENSKA C  
--- Italienska C: Äldre litteratur, 7,5 hp
Italienska C: Italiensk språkvetenskap, 7,5 hp   Italienska C: Italiensk språkvetenskap, 7,5 hp  
Italienska C: Uppsats i Italienska 15 hp

Italienska C: Uppsats i Italienska 15 hp

Har tillfällen öppna för anmälan

Personal

Universitetsadjunkt italienska
Universitetsadjunkt italienska
Universitetslektor italienska
Universitetslektor italienska

Kontakt

Ämnesföreträdare

Vera Nigrisoli Wärnhjelm
Universitetslektor italienska

Studieadministration

Har du frågor om din utbildning? Kontakta oss.

Studieadministration

Vägledning

Vi erbjuder studie- och karriärvägledning, både för dig som funderar på att börja studera och för dig som redan påbörjat dina studier.

Studie- och karriärvägledning
Senast granskad: