Portugisiska

Kunskaper i portugisiska är mycket värdefulla om du vill syssla med exempelvis översättning, internationell handel eller utvecklingssamarbete.

Varför studera portugisiska?

Portugisiska är ett av EUs officiella språk och samtidigt ett världsspråk. Vare sig du dansar samba eller lyssnar på fado, tycker om fotboll eller tränar capoeira, tittar på brasilianska såpor på Youtube, vill läsa portugisiskspråkig litteratur på originalspråket eller åka på en charterresa till Kap Verde eller Goa, innebär kunskaper i portugisiska enorma möjligheter.

Språk öppnar många nya världar och genom att lära dig portugisiska kan du därför få tillgång till många olika kulturer. Det portugisiska språket talas i Angola, Brasilien, Goa, Guinea Bissau, Kap Verde, Moçambique, Macau, Portugal, São Tomé och Príncipe och Östtimor.

Portugisiska är bra för yrkeslivet

Kunskaper i portugisiska innebär dessutom en värdefull och ovanlig tillgång i en yrkeskarriär. Portugal är en del av EU och i Brasilien har hundratals svenska företag etablerat sig det senaste århundradet. Vill man syssla med exempelvis översättning, internationell handel eller utvecklingssamarbete är kunskaper i portugisiska mycket värdefulla.

Läsa portugisiska nätbaserat eller på Campus?

Kurserna är helt nätbaserade vilket betyder att vi inte har några ”fysiska” träffar under terminen. Istället använder vi oss av ett flexibelt lärande med kontinuerliga, ibland obligatoriska seminarieträffar on-line. Undervisningen fokuserar på att utveckla muntlig och skriftlig språkfärdighet och på att erbjuda studenterna en möjlighet att närma sig den portugisiskspråkiga världen ur ett interkulturellt globalt perspektiv. Våra kurser utvärderas fortlöpande med ambitionen att uppnå förnyelse, variation och bibehålla god kvalitet.

Kurser

Har tillfällen öppna för anmälan

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Univ lektor portugisiska

Personal

Univ lektor portugisiska
Univ lektor portugisiska
Univ adjunkt portugisiska
Forskarstuderande
Univ lektor portugisiska
Senast granskad:
Senast granskad: