Kurs GPR2Z2

Språk, litteratur och kultur: Vetenskaplig metod och akademiskt skrivande

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och kritiskt jämföra grundläggande forskningsmetodik inom kultur-, litteratur- och språkvetenskap
  • formulera en projektbeskrivning med relevant forskningsfråga, teorianknytning och metoddiskussion, för en genomförbar forskningsuppgift relaterad till språk-, kultur- eller litteraturvetenskap
  • skriva olika former av akademisk text
  • analysera och kritiskt värdera innehåll, disposition och argumentation i vetenskapliga texter
  • diskutera och förhålla sig till forskningsetiska problem
  • ge konstruktiv kritik på andras texter och bemöta andras kritik sakligt.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • 90 hp på nivå G1F inom ett av huvudområdena ryska eller kinesiska, eller 90 hp inom huvudområdet portugisiska
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3JFC
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Anmälan senast: 15 april
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Alda Lentina