Matematikdidaktik

Matematikdidaktik handlar om matematikundervisning och lärande i klassrummet.

Matematikdidaktik innebär att man studerar vad matematik är, hur människor lär sig matematik och varför och vad lärare kan göra för att elever ska lära sig matematik. Man försöker då förtydliga matematikens struktur, det vill säga relationer mellan fakta, begrepp och procedurer. Man visar även på funktionen eller ändamålet med kunskapen, det vill säga de aktiviteter som ämneskunskapen förbereder de studerande för, vare sig de är personligt tillfredsställande eller socialt användbart. Slutligen fokuserar man också på utvecklingen av ämneskunskapen, både historiskt sett och specifikt för den lärande individen.

Kurser

Har tillfällen öppna för anmälan

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Universitetslektor matematikdidaktik

Studieadministratör

Studieadministratör

Vägledning

Vi erbjuder studie- och karriärvägledning, både för dig som funderar på att börja studera och för dig som redan påbörjat dina studier.

Studie- och karriärvägledning

Personal

Andreas Hårrskog
Universitetsadjunkt matematikdidaktik
Anna Teledahl
Fil dr
Universitetslektor matematikdidaktik
Universitetslektor matematikdidaktik
Hanna Palmér
Gästprofessor matematikdidaktik
Universitetsadjunkt matematikdidaktik
Fil dr
Universitetslektor matematikdidaktik
Universitetslektor matematikdidaktik
Universitetsadjunkt matematikdidaktik
Universitetsadjunkt matematikdidaktik
Universitetsadjunkt matematikdidaktik
Doktorand pedagogiskt arbete
Universitetslektor matematikdidaktik (Tjänstledig)
Magnus Fahlström
Universitetsadjunkt matematikdidaktik
Malin Jones
Doktorand pedagogiskt arbete
Maria Cortas Nordlander
Universitetslektor matematikdidaktik (Tjänstledig)
Maria Sundberg
Universitetsadjunkt matematikdidaktik (Tjänstledig)
Maria Walla
Doktorand pedagogiskt arbete
Marit Halldén
Universitetsadjunkt matematikdidaktik
Universitetsadjunkt matematikdidaktik
Raeis Shahrokh Nikkah
Universitetsadjunkt matematikdidaktik
Åke Hestner
Universitetsadjunkt matematikdidaktik
Senast granskad:
Senast granskad: