Matematikdidaktik

Matematikdidaktik handlar om matematikundervisning och lärande i klassrummet.

Matematikdidaktik innebär att man studerar vad matematik är, hur människor lär sig matematik och varför och vad lärare kan göra för att elever ska lära sig matematik. Man försöker då förtydliga matematikens struktur, dvs. relationer mellan fakta, begrepp och procedurer. Man visar även på funktionen eller ändamålet med kunskapen, dvs. de aktiviteter som ämneskunskapen förbereder de studerande för, vare sig de är personligt tillfredsställande eller socialt användbart. Slutligen fokuserar man också på utvecklingen av ämneskunskapen, både historiskt sett och specifikt för den lärande individen.

Kurser

Öppen för anmälan

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Univ lektor matematikdidaktik
023-77 84 28

Studievägledare

Studievägledare
023-77 88 88

Studieadministratör

Studieadministratör
023-77 88 88

Personal

Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 89 64
Fil dr
Univ lektor matematikdidaktik
023-77 84 99
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 86 55
Univ lektor matematikdidaktik
023-77 84 28
Hanna Palmér
Gästprofessor matematikdidaktik
Doktorand matematikdidaktik
023-77 87 53
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 87 53
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 84 06
Doktorand matematikdidaktik
023-77 84 06
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 85 32
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 80 27
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 82 31
Jonas Jäder
Fil dr
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 84 04
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 80 85
Magnus Fahlström
Fil lic
Doktorand matematikdidaktik
023-77 84 96
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 84 96
Maria Cortas Nordlander
Univ lektor matematikdidaktik
023-77 81 78
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 80 83
Univ lektor matematikdidaktik
023-77 82 34
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 87 38
Senast granskad: