Matematikdidaktik

Matematikdidaktik handlar om matematikundervisning och lärande i klassrummet.

Matematikdidaktik innebär att man studerar vad matematik är, hur människor lär sig matematik och varför och vad lärare kan göra för att elever ska lära sig matematik. Man försöker då förtydliga matematikens struktur, dvs. relationer mellan fakta, begrepp och procedurer. Man visar även på funktionen eller ändamålet med kunskapen, dvs. de aktiviteter som ämneskunskapen förbereder de studerande för, vare sig de är personligt tillfredsställande eller socialt användbart. Slutligen fokuserar man också på utvecklingen av ämneskunskapen, både historiskt sett och specifikt för den lärande individen.

Kurser

Har tillfällen öppna för anmälan

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Univ lektor matematikdidaktik

Studievägledare

Studieadministratör

Studieadministratör

Personal

Univ adjunkt matematikdidaktik
Fil dr
Univ lektor matematikdidaktik
Univ lektor matematikdidaktik
Univ lektor matematikdidaktik
Hanna Palmér
Gästprofessor matematikdidaktik
Univ adjunkt matematikdidaktik
Fil dr
Univ lektor matematikdidaktik
Univ adjunkt matematikdidaktik
Univ adjunkt matematikdidaktik
Univ adjunkt matematikdidaktik
Doktorand pedagogiskt arbete
Univ adjunkt matematikdidaktik
Univ lektor matematikdidaktik
Magnus Fahlström
Fil lic
Univ adjunkt matematikdidaktik
Doktorand pedagogiskt arbete
Maria Cortas Nordlander
Univ lektor matematikdidaktik
Doktorand pedagogiskt arbete
Univ adjunkt matematikdidaktik
Univ adjunkt matematikdidaktik
Univ adjunkt matematikdidaktik
Senast granskad:
Senast granskad: