Jorryt van Bommel

Personlig presentation av Jorryt van Bommel

Gästprofessor
Matematikdidaktik Institutionen för lärarutbildning

Kontakt

Andra profilsidor

Bakgrund

Jorryt van Bommel är sedan september 2023 anställd som gästprofessor i matematikdidaktik vid Högskolan Dalarna. Utöver det arbetar hon vid Karlstads universitet, samt vid Høgskolen i Innlandet i Norge.

 

 

Undervisning

Ingen pågående undervisning

Tidigare:

  • Matematiklärare i Nederländerna, Namibia och Sverige både på grundskolan och gymnasiet.
  • Lärarutbildare matematik: undervisning och kursutveckling av förskollärarutbildningen, grundlärarutbildningen, ämneslärarutbildingen, VAL, Arbetsintegrerad, matematiklyftet, handledarutbildning, doktorandkurser, fortbildningsinsatser. 

Forskning

Främst arbetar Jorryt med ett kompetensutvecklings- och forskningsprojekt 'problemlösning i förskoleklass', där undervisning av matematik i förskoleklass står i fokus. Vidare är hon delaktig i ett VR-finansierat projekt om lärarna på sociala medier, samt ett projekt om utmaningar i matematik på gymnasiet. 

 

Publikationer 2023

Palmér, H., van Bommel, J., & Ebbelind, A. (2023/2024) Lösa och formulera problemuppgifter i matematik. I H. Ackesjö & K Herrlin. (red) Att undervisa barn i skolstartsålder (ss 51-65), Gleerups Utbildning AB. 

Margrain, V., & van Bommel, J. (2023). Assessment and Gifted Discourse in Swedish Early Years Education Steering Documents : The Problem of (In)Visibility. Education Sciences, 13(9), 904–904. https://doi.org/10.3390/educsci13090904
 
Karlsson, J., Liljekvist, Y., & van Bommel, J. (2023). Finding Patterns of Instructional Features Through A Latent Class Analysis. Presented at the European Conference on Educational Research (ECER), Glasgow, August 22-25, 2023. Retrieved from https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-94582
 
van Bommel, J., Palmér, H., & Ebbelind, A. (2023). Five minutes : Young students’ understanding of time. Presented at the CERME 13. 10-14 July, 2023. Budapest, Hungary. Retrieved from https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-96484
 
Randahl, A.-C., Liljekvist, Y., Olin-Scheller, C., & van Bommel, J. (2023). From authorised visitor to key person – a trajectory of participation in teacher Facebook groups. Education Inquiry, 14(4), 480–495. https://doi.org/10.1080/20004508.2022.2069931
 
Gustafsson, M., van Bommel, J., & Liljekvist, Y. (2023). Resources for planning and teaching mathematics : A Swedish upper-secondary school case study. Journal of Curriculum Studies, 1–19. https://doi.org/10.1080/00220272.2023.2281912
 
Jakobsson, M., van Bommel, J., Randahl, A.-C., & Modig, N. (2023). Semantiska vågor i undervisningen : Likheter och skillnader i skolämnena matematik och samhällskunskap. Utbildning och lärande, 17(2), 59–78. https://doi.org/10.58714/ul.v17i2.15853
 
Palmér, H., & van Bommel, J. (2023). Young Students Exploring Measurement Through Problem Solving and Problem Posing. The Mathematics Educator, 31(1). Retrieved from https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-89869
 
van Bommel, J., & Mellroth, E. (2023). Online mathematics enrichment in regular classes. Presented at the NERA, Oslo 15-17 mars, 2023. Retrieved from https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-94043
 
van Bommel, J., Bjørnebye, M., & Helseth, A. (2023). Metodiska refleksjoner om design forsknig i barnehagen. Presented at the EMELI, Göteborg, 22-23 mars 2023. Retrieved from https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-94044
 
Palmér, H., van Bommel, J., & Ebbelind, A. (2023). Lärares deltagande i praktiknära forskning. Presented at the EMELI, Göteborg, 22-23 mars. Retrieved from https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-94045
 
Ebbelind, A., Palmér, H., & van Bommel, J. (2023). How does children’s participation in a problem-solving project affect their view on what it means to be taught and learn mathematics? Presented at the 29th International Mathematical Views Conference (MAVI29), Vercelli, Italy, September 19-22, 2023. Retrieved from https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-97602 


Bjørnebye, M., Helseth, A., & van Bommel, J. (2023). Aesthetics in embodied task design in mathematics. Presented at the CERME 13. 10-14 July, 2023. Budapest, Hungary. Retrieved from https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-96485
 

Länk till tidigare publikationer (DIVA)

 

Publikationer