Kurs MD1098

Matematisk problemlösning i grundskolans senare år

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för olika vetenskapliga teorier och forskningsrön som behandlar matematisk problemlösning i skolan,
 • kommunicera matematik i tal, skrift, bild och handling,
 • använda olika matematiska idéer och uttrycksformer vid problemlösning,
 • visa förmåga att kreativt skapa, formulera och lösa problem som inte har en given lösning,
 • tolka och kritiskt granska elevlösningar för att skapa en förståelse för den matematiska progressionen,
 • på ett vetenskapligt sätt analysera undervisning i matematisk problemlösning.

 

 

Startar och slutar:
vecka 13, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3c eller Matematik D, Fysik 1a alt Fysik 1b1+1b2
Anmälningskod:
HDA-V3DQM
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 45, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för olika vetenskapliga teorier och forskningsrön som behandlar matematisk problemlösning i skolan,
 • kommunicera matematik i tal, skrift, bild och handling,
 • använda olika matematiska idéer och uttrycksformer vid problemlösning,
 • visa förmåga att kreativt skapa, formulera och lösa problem som inte har en given lösning,
 • tolka och kritiskt granska elevlösningar för att skapa en förståelse för den matematiska progressionen,
 • på ett vetenskapligt sätt analysera undervisning i matematisk problemlösning.

 

 

Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3c eller Matematik D, Fysik 1a alt Fysik 1b1+1b2
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3EVA
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig