Kurs MD1098

Matematisk problemlösning i grundskolans senare år

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för olika vetenskapliga teorier och forskningsrön som behandlar matematisk problemlösning i skolan,
 • kommunicera matematik i tal, skrift, bild och handling,
 • använda olika matematiska idéer och uttrycksformer vid problemlösning,
 • visa förmåga att kreativt skapa, formulera och lösa problem som inte har en given lösning,
 • tolka och kritiskt granska elevlösningar för att skapa en förståelse för den matematiska progressionen,
 • på ett vetenskapligt sätt analysera undervisning i matematisk problemlösning.

 

 

Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Fysik A, Matematik D, Engelska B.
  Eller: Fysik 1a / 1b1+1b2, Matematik 3c, Engelska 6
  (Områdesbehörighet 8/A8)
Anmälningskod:
HDA-H35UX
Huvudområde: