Kurs MD1098

Matematisk problemlösning i grundskolans senare år

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för olika vetenskapliga teorier och forskningsrön som behandlar matematisk problemlösning i skolan,
  • kommunicera matematik i tal, skrift, bild och handling,
  • använda olika matematiska idéer och uttrycksformer vid problemlösning,
  • visa förmåga att kreativt skapa, formulera och lösa problem som inte har en given lösning,
  • tolka och kritiskt granska elevlösningar för att skapa en förståelse för den matematiska progressionen,
  • på ett vetenskapligt sätt analysera undervisning i matematisk problemlösning.

 

 

Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3c eller Matematik D, Fysik 1a alt Fysik 1b1+1b2
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3JRG
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig