Malin Jones

Personlig presentation av Malin Jones

Doktorand pedagogiskt arbete
Matematikdidaktik Institutionen för lärarutbildning

Jag är sedan 2022 anställd vi högskolan Dalarna som doktorand i Pedagogiskt arbete. Mina studier bedrivs delvis genom forskarskolan ReMath.
Jag är utöver doktorandstudier också involverad i matematikkurser för lärarstudenter med inriktning mot årskurserna F-6. 

Bakgrund

Jag har en bakgrund som klasslärare i årskurserna 4-6.

Forskning

Min forskning är inriktad mot praktikbaserad matematiklärarutbildning. 

Forskningsprojekt