Personlig presentation av Kristofer Sidenvall

Universitetsadjunkt matematikdidaktik
Matematikdidaktik Institutionen för lärarutbildning
Doktorand pedagogiskt arbete
Matematikdidaktik Institutionen för lärarutbildning

Jag arbetar som adjunkt i matematikdidaktik vid Högskolan Dalarna. I mina arbetsuppgifter ingår också uppdraget som internationaliseringssamordnare inom lärarutbildningen.

Sedan januari 2022 är jag även doktorand i matematikdidaktik inom forskarskolan ReMath, med anställning vid Högskolan Dalarna.

Forskning

Som doktorand bedriver jag forskning om praktikbaserad matematiklärarutbildning. 

Publikationer