Personlig presentation av Kristofer Sidenvall

Universitetsadjunkt matematikdidaktik
Matematikdidaktik Institutionen för lärarutbildning
Doktorand pedagogiskt arbete
Matematikdidaktik Institutionen för lärarutbildning