Personlig presentation av Kristofer Sidenvall

Doktorand pedagogiskt arbete
Matematikdidaktik Institutionen för lärarutbildning
Universitetsadjunkt matematikdidaktik
Matematikdidaktik Institutionen för lärarutbildning