Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som studerar människor i arbete och arbetets former och processer.

Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som studerar människor i arbete och arbetets former och processer. Ämnet omfattar många områden och perspektiv. Det kan till exempel handla om arbetsmarknad och arbetsorganisation, arbetsmiljö och ledarskap eller lärande och arbete ur ett genusperspektiv. Vid Högskolan Dalarna bedrivs både forskning och utbildning inom ämnet. Forskningen är ofta inriktad på frågor om attraktivt arbete, arbetsmiljö, omställnings­processer, ledarskap, arbetsorganisation, partsrelationer och jämställdhet. En del av forsknings­projekten bedrivs gemensamt inom den arbetsvetenskapliga ämnesgruppen, medan andra bedrivs i samarbete med forskare inom andra ämnen vid antingen Högskolan Dalarna eller andra lärosäten och forskningsinstitutioner i Sverige och utomlands. Utbildning inom ämnet arbetsvetenskap ges i form av fristående kurser och uppdrags­utbildningar. Det arbetsvetenskapliga ämnet är också av stor betydelse för programmet Personal- och arbetsliv.

Samverkan med det regionala näringslivet

Forskarna inom den arbetsvetenskapliga ämnesgruppen har lång erfarenhet av samverkan med företag och organisationer inom både privat och offentliga sektor, såväl regionalt som nationellt. Ett starkt uttryck för detta är Tema Arbetsliv inom vars ram forskarna bedriver såväl forsknings- och utvecklingsprojekt som utbildningar om till exempel arbetsmiljö, projektledning och kommunikation i samverkan med externa aktörer. Ett annat exempel utgörs av Ledanätverket. I detta nätverk samverkar ämnesgruppen med den offentliga sektorns välfärdsorganisationer i Dalarna. Idag ges kurser inom området ledarskap och organisation och hålls ett årligen återkommande seminarium på ett aktuellt tema. För närvarande planeras både kurser och forskning inom området styrning, innovation och arbetsmiljö.

Kontakt

Ämnesföreträdare

Annika Vänje
Professor Arbetsvetenskap
Alexis Rydell
Docent
Fil dr
Universitetslektor arbetsvetenskap
Annika Vänje
Professor Arbetsvetenskap
Elin Storman
Doktorand arbetsvetenskap
Gunnar Rosén
Professor Professor emeritus
Hans Lundkvist
Universitetsadjunkt arbetsvetenskap
Ing-Marie Andersson
Senior professor Arbetsvetenskap
Kent Ehliasson
Universitetslektor arbetsvetenskap
Louise Enström
Universitetsadjunkt företagsekonomi
Maria Rappfors
Universitetsadjunkt arbetsvetenskap
Marie Moström Åberg
Fil dr
Universitetslektor arbetsvetenskap
Doktorand arbetsvetenskap
Roland Ahlstrand
Professor Arbetsvetenskap
Tina Forsberg
Docent arbetsvetenskap
Universitetslektor arbetsvetenskap
Åsa Bergman Bruhn
Fil dr
Universitetslektor arbetsvetenskap

Studieadministration

Har du frågor om din utbildning? Kontakta oss.

Studieadministration

Vägledning

Vi erbjuder studie- och karriärvägledning, både för dig som funderar på att börja studera och för dig som redan påbörjat dina studier.

Studie- och karriärvägledning
Senast granskad:
Senast granskad: