Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som studerar människor i arbete och arbetets former och processer.

Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som studerar människor i arbete och arbetets former och processer. Ämnet omfattar många områden och perspektiv. Det kan till exempel handla om arbetsmarknad och arbetsorganisation, arbetsmiljö och ledarskap eller lärande och arbete ur ett genusperspektiv. Vid Högskolan Dalarna bedrivs både forskning och utbildning inom ämnet. Forskningen är ofta inriktad på frågor om attraktivt arbete, arbetsmiljö, omställnings­processer, ledarskap, arbetsorganisation, partsrelationer och jämställdhet. En del av forsknings­projekten bedrivs gemensamt inom den arbetsvetenskapliga ämnesgruppen, medan andra bedrivs i samarbete med forskare inom andra ämnen vid antingen Högskolan Dalarna eller andra lärosäten och forskningsinstitutioner i Sverige och utomlands. Utbildning inom ämnet arbetsvetenskap ges i form av fristående kurser och uppdrags­utbildningar. Det arbetsvetenskapliga ämnet är också av stor betydelse för programmet Personal- och arbetsliv.

Samverkan med det regionala näringslivet

Forskarna inom den arbetsvetenskapliga ämnesgruppen har lång erfarenhet av samverkan med företag och organisationer inom både privat och offentliga sektor, såväl regionalt som nationellt. Ett starkt uttryck för detta är Tema Arbetsliv inom vars ram forskarna bedriver såväl forsknings- och utvecklingsprojekt som utbildningar om till exempel arbetsmiljö, projektledning och kommunikation i samverkan med externa aktörer. Ett annat exempel utgörs av Ledanätverket. I detta nätverk samverkar ämnesgruppen med den offentliga sektorns välfärdsorganisationer i Dalarna. Idag ges kurser inom området ledarskap och organisation och hålls ett årligen återkommande seminarium på ett aktuellt tema. För närvarande planeras både kurser och forskning inom området styrning, innovation och arbetsmiljö.

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Alexis Rydell
Universitetslektor arbetsvetenskap
Senast granskad:
Senast granskad: