Ing-Marie Andersson

Personlig presentation av Ing-Marie Andersson

Senior professor Arbetsvetenskap
Arbetsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Projektledare för projekt inom svensk hästnäring. Fokus på att utveckla metoder för motivation och systematiskt arbetsmiljöarbete. Medverkar i arbetsmiljökurser på institutionen.

Bakgrund

Jag har en yrkeshygienisk bakgrund och har sedan mitten av 80-talet fokusert på åtgärder av exponering för faror på arbetsplatsen. Jag har särskilt fokuserat på utveckling och användning av visualiseringsmetoder och strategier för riskkontroll. Min forskning är nu inriktad på kunskapsöverföring från forskning till praktik, för att motivera arbetstagare och arbetsgivare men även på produktion av utbildningsmaterial med hjälp av visualiseringsmetoder. 

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer