Roland Ahlstrand

Personlig presentation av Roland Ahlstrand

Professor Arbetsvetenskap
Arbetsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Utskott och kommittéer

Ledamot i utskott för granskning av forskning

Forskning

Publikationer