Gunnar Rosén

Personlig presentation av Gunnar Rosén

Professor Professor emeritus
Arbetsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Forskning inriktad mot arbetsmiljö och då särskilt kemiska och fysiska risker. Metoder och strategier för att förmedla kunskaper om åtgärder för att minska risker och då särskilt genom att använda visualiseringsmetoder.

Kontakt

Bakgrund

Från 1974 fram till mitten av 80-talet arbetade jag vid Arbetarskyddsstyrelsens (numer Arbetsmiljöverket) forskningsavdelning som ansvarig för Fältgruppen som utförde mätningar av exponering för kemiska arbetsmiljörisker på arbetsplatser i Sverige. Senare som ansvarig för en yrkeshygienisk enhet vid Arbetsmiljöinstitutet. Inledde forskarutbildning vid KTH i Stockholm och disputerade 1989 på en avhandling om visualisering av kemiska arbetsmiljörisker, särskilt med hjälp av PIMEX-metoden. 1999 inleddes ett fördjupat samarbete med företag och institutioner i Dalarna som så småningom utvecklades till ett uppdrag att i samarbete med kollegor utveckla arbetsmiljöforskning vid högskolan.  Adjungerades som professor vid Högskolan Dalarna 2003 och anställdes där 2006.

Forskning

Publikationer