Entreprenörskap och innovationsteknik

Ämnet Entreprenörskap och innovationsteknik på Högskolan Dalarna

Entreprenörskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Det har sin bas inom företagsekonomi, nationalekonomi och psykologi, men även andra områden som juridik och retorik ingår. Ämnet fokuserar på de problem eller möjligheter som finns i samhället både på regional, nationell och global nivå. Förändringar i samhället sker konstant och marknaderna blir mer och mer konkurrensutsatta. Entreprenörskap kan därför vara avgörande för ett företags överlevad.

Samverkan med det regionala näringslivet

Ämnet har stor samverkan med det regionala näringslivet och samhället i övrigt, där ämnet är/har varit involverade i olika projekt:

  • Socialt entreprenörskap. Ett projekt där högskolan ska ta fram en algoritm för att lokalisera sociala entreprenörer i Dalarna men även Sverige i stort. Syftet med projektet är bland annat att utveckla ett mångfacetterat entreprenörskap som ökar regionens attraktivitet och främjar hållbar tillväxt, men även för att sammanföra de sociala entreprenörerna med övriga näringslivet. Detta för att visa på gemensamma affärsmöjligheter och rekrytering av arbetskraft som stärker näringslivets konkurrenskraft och som i förlängningen därmed också stärker regionen som helhet.
  • EasyLife, ett projekt finansierat av Kampradstiftelsen. Projektet ska ta fram och testa en applikation för att optimera leverans av dagligvaror.
  • Tillsammans med EKC arbeta med att skapa förutsättningar för studenter att utveckla innovationsprocesser och specifika innovationer inom framförallt solenergiområdet.
  • Working with Swedes. Ett projekt som avslutades hösten 2019 där en bok togs fram genom Scandinavian Heartland-projektet för framförallt nyanlända svenskar. En bok med många illustrationer som visar hur det fungerar i arbetslivet.

Program

I ämnet finns ett tvåårigt distansprogram, Entreprenöriellt företagande

Karaktäriserande för programmet är att utbildningen kontinuerligt håller parallellt fokus på vetenskap och handling. Under det första året läggs den vetenskapliga grunden för entreprenörskap som fenomen såväl som företagets verksamhet och förutsättningar. Andra året präglas av att sätta kunskaperna i ett större sammanhang. Ett led i denna process är att omsätta kunskaperna från första året i praktisk handling. Programmet avslutas med fördjupning inom entreprenörskapsämnet samt examensarbete.

Kurser

Har tillfällen öppna för anmälan

Dalakrafts filmserie om kombinatörer

Att vara kombinatör är vanligt, ungefär hälften av alla företag i Sverige drivs av en kombinatör och Carin Nordström, forskare och lärare på Högskolan Dalarna, skrev sin avhandling om dem.

Nu gör Dalakraft en sommarkampanj där fem kombinatörer i Dalarna får berätta sin historia och sina utmaningar och där Carin kommer in och berättar om sin forskning. Hela kampanjen kommer pågå under nio veckor och avslutas med att Carin håller i en workshop där alla fem kombinatörer träffas. 

Så för dig som är kombinatör, funderar på att bli kombinatör, inte vet vad en kombinatör är – då är detta filmserien för dig. 

Se filmerna på Dalakrafts webbplats 

Kontakt

Carin Nordström
Universitetslektor företagsekonomi
Ämnesansvarig
Studieadministratör

Personal

Universitetsadjunkt företagsekonomi
Universitetslektor företagsekonomi

Studieadministration

Har du frågor om din utbildning? Kontakta oss.

Studieadministration

Vägledning

Vi erbjuder studie- och karriärvägledning, både för dig som funderar på att börja studera och för dig som redan påbörjat dina studier.

Studie- och karriärvägledning

Publikationer

2019
2018
  • Nordström, Carin, Farsari, Ioanna, Zhao, Xiaoyun, Ramsay, Sarah. Working with Swedes, Mondå Förlag, 2018. Bok.
2017
2016
2010
Senast granskad: