Svenska som andraspråk

Inom ämnet Svenska som andraspråk ges kurser för verksamma och blivande lärare på grundnivå 1 (svenska som andraspråk I och II), grundnivå 2 (svenska som andraspråk III), och avancerad nivå (magister). Svenska som andraspråk I, II och III ges varje termin.

Ett ämne med olika perspektiv  

I ämnet svenska som andraspråk behandlas svenska som andraspråk ur tre olika perspektiv; ett språkvetenskapligt, ett didaktiskt och ett samhälleligt. En del av kurserna fokuserar, utifrån de tre perspektiven, på språkliga aspekter på svenska som ett andraspråk. Andra behandlar huvudsakligen frågor om lärande av och på ett andraspråk, och en del av dem är främst inriktade mot samhällsfrågor i relation till migration och kulturmöten. På grundnivå läser du kurser från de olika perspektiven medan du på avancerad nivå i högre grad kan välja att specialisera dig mot något specifikt område.

Svenska för utländska studenter

Vi erbjuder också kurser för den som vill lära sig svenska som andraspråkstalare: Nybörjarsvenska för internationella studenter I-IV som är främst riktade till våra gäststudenter och utbytesstudenter. Mer information får du via kurslänkarna nedan. 

 

Studenter sitter på en trappa

Granskade av Universitetskanslerämbetet

Sedan 2014 erbjuder vårt ämne kurser på avancerad nivå och från och med ht 2015 även magisterprogram i svenska som andraspråk. Innan dess hade vi blivit granskade av universitetskanslerämbetet (UKÄ) som år 2012 genomförde en kvalitetsgranskning av olika språkämnen, däribland svenska som andraspråk. Högskolan Dalarna fick där omdömet hög kvalitet, i något avseende även mycket hög kvalitet. För de självständiga kandidatarbetena skrev granskarna att studenterna visade hög eller mycket hög måluppfyllelse.

Kurser

Har tillfällen öppna för anmälan

Kontakter

Ämnesföreträdare

Åsa Wedin
Professor pedagogiskt arbete

Studieadministration

Har du frågor om din utbildning? Kontakta oss.

Studieadministration

Vägledning

Vi erbjuder studie- och karriärvägledning, både för dig som funderar på att börja studera och för dig som redan påbörjat dina studier.

Studie- och karriärvägledning

Personal

Boglárka Straszer
Professor svenska som andraspråk
Fil dr
Universitetslektor svenska som andraspråk
Christiane Ederyd
Universitetsadjunkt svenska som andraspråk
Elisabet Odevik
Universitetsadjunkt svenska som andraspråk
Universitetsadjunkt svenska som andraspråk
Professor svenska som andraspråk
Universitetslektor svenska som andraspråk (Tjänstledig)
Universitetsadjunkt svenska som andraspråk
Universitetsadjunkt svenska som andraspråk
Universitetsadjunkt svenska som andraspråk
Universitetsadjunkt svenska som andraspråk
Sara Nittve
Universitetsadjunkt svenska som andraspråk (Tjänstledig)
Forskarstuderande
Universitetsadjunkt svenska som andraspråk
Åsa Wedin
Professor pedagogiskt arbete
Senast granskad: