Christiane Ederyd

Personlig presentation av Christiane Ederyd

Universitetsadjunkt svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk Institutionen för språk, litteratur och lärande

Som universitetsadjunkt i svenska som andraspråk är jag kursansvarig för Nybörjarsvenska för internationella studenter III och IV samt för kursen Flerspråkighet och andraspråksutveckling (GSS2FJ) och Språk, undervisning och lärande i ett andraspråksperspektiv (GSS2C3) inom ämneslärarutbildningen.

Bakgrund

Jag kommer från Tyskland där jag har en fil.mag. i Tyska språkvetenskap, litteraturvetenskap och socialpsykologi från Universitetet i Hannover. I Sverige har jag jobbat som tysklärare och studerat vidare. Nu har jag även en kandidatexamen i svenska som andraspråk. Tidigare har jag gått högskolekurser inom tyska som andraspråk samt pedagogik. Jag har erfarenhet av att undervisa både tyska samt svenska som andraspråk på skol- och vuxennivå. 

 

Undervisning

Jag undervisar i svenska kurser för internationella studenter (I-IV) samt i kurserna Flerspråkighet och andraspråksutveckling (GSS2FJ) och Språk, undervisning och lärande i ett andraspråksperspektiv (GSS2C3) inom ämneslärarutbildningen. 

Kursansvar