Kurs GSS2X7

Nybörjarsvenska för internationella studenter I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Kursens övergripande mål är att introducera den studerande till svenska språket. Den studerande ska efter avslutad kurs kunna

  • använda elementära perceptiva och produktiva färdigheter i svenska i enkla, förutsägbara situationer
  • tillämpa grundläggande uttalsprinciper i svenska på ett tillfredsställande sätt
  • behärska elementärt basordförråd i svenska
  • visa förmåga att tillämpa språkets elementära grammatiska struktur
  • förmedla ett budskap i en enkel kommunikationssituation i tal och skrift
  • reflektera över hur det egna lärandet går till
  • ställa enkla frågor på enkel svenska.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3KFG
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
13 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig