Personlig presentation av Jennie Warström

Doktorand pedagogiskt arbete
Svenska som andraspråk Institutionen för språk, litteratur och lärande
Universitetsadjunkt svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk Institutionen för språk, litteratur och lärande

Forskning

Mitt doktorandprojekt handlar om samverkan mellan förskolepedagoger och vårdnadshavare med utländsk bakgrund. Mitt forskningsintresse riktas främst mot förskolan och interkulturella frågor. 

Publikationer