Personlig presentation av Karin Senter

Universitetslektor svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk Institutionen för språk, litteratur och lärande

Sedan vårterminen 2024 arbetar jag på Högskolan Dalarna. Här undervisar och forskar jag.

Andra profilsidor

Bakgrund

I grunden är jag gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och religionskunskap. Efter arbetet som gymnasielärare har jag doktorerat och arbetat som lektor vid Uppsala universitet.

Forskning

Förortsförankrat tal är mitt huvudsakliga forskningsintresse, det vill säga den typen av majoritetsspråksvariation som har vuxit fram i mångspråkiga förorter. Jag har, inom ramen för mitt avhandlingsarbete, följt förortsförankrade ungdomar och studerat hur de talar och hur de förhåller sig till sitt tal. Jag undersöker nu ungdomarnas ordföljd.