Kurs GSS2C3

Språk, undervisning och lärande i ett andraspråksperspektiv

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • planera, analysera och reflektera över undervisning i svenska som andraspråk utifrån centrala teorier om andraspråksinlärning samt skolverksamhetens styrdokument
  • diskutera olika teorier gällande språk och lärande i ett andraspråk
  • diskutera skillnader mellan vardagsspråk och skolspråk
  • presentera och diskutera engelskspråkiga forskningstexter inom andraspråksfältet
  • skriva sakligt argumenterande och reflekterande texter enligt vedertagna svenska, akademiska skriftspråkliga normer.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Flerspråkighet och andraspråksutveckling, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H38GS
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig