Kurs SS1062

Nybörjarsvenska för internationella studenter III

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

I kursen behandlas olika typer av texter skrivna på lätt svenska. Den studerande läser även individuellt en skönlitterär bok på enkel svenska och redogör för innehållet. Svenskans grammatik lyfts fram och övas kontinuerligt och inom kursens ram utvecklar den studerande fördjupade insikter beträffande ordförråd, morfologi och meningsbyggnad. Andra studenters texter granskas och diskuteras tillsammans. Kommunikativa övningar utgör en viktig del av kursen. Olika texttyper behandlas och produceras, såväl talade som skrivna. Studenterna diskuterar och redogör för sina åsikter i tal och skrift. Uttalet tränas fortlöpande.

Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav:
  • Nybörjarsvenska för internationella studenter II, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V346B

Start vecka 36, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar förtrogenhet med svenska språket. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa förståelse för, återge samt diskutera olika typer av texter skrivna på lätt svenska samt identifiera och reflektera över grammatiska strukturer
  • visa förmåga att kommunicera i olika situationer och ta ställning till och diskutera en situation eller företeelse på enkel svenska
  • förstå och bemöta en annan persons åsikter och uttrycka sina egna, i såväl tal som skrift, på ett enkelt och lättbegripligt sätt
  • visa förmåga att självständigt tillgodogöra sig en skönlitterär text och redogöra för huvudinnehållet
  • visa förmåga att tillämpa grundläggande grammatiska kunskaper i både tal och skrift
  • visa förmåga att, med lärares handledning, granska och rätta enkla fel i en egen text och i en text producerad av en kurskamrat

Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav:
  • Nybörjarsvenska för internationella studenter II, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H36HW