Kurs SS1062

Nybörjarsvenska för internationella studenter III

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar förtrogenhet med svenska språket. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa förståelse för, återge samt diskutera olika typer av texter skrivna på lätt svenska samt identifiera och reflektera över grammatiska strukturer
 • visa förmåga att kommunicera i olika situationer och ta ställning till och diskutera en situation eller företeelse på enkel svenska
 • förstå och bemöta en annan persons åsikter och uttrycka sina egna, i såväl tal som skrift, på ett enkelt och lättbegripligt sätt
 • visa förmåga att självständigt tillgodogöra sig en skönlitterär text och redogöra för huvudinnehållet
 • visa förmåga att tillämpa grundläggande grammatiska kunskaper i både tal och skrift
 • visa förmåga att, med lärares handledning, granska och rätta enkla fel i en egen text och i en text producerad av en kurskamrat

Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Övrigt:
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav :
 • Nybörjarsvenska för internationella studenter II, 7,5 hp
Anmälningskod:
HDA-V3H9A
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
9 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Christiane Ederyd

Start vecka 36, 2024

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar förtrogenhet med svenska språket. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa förståelse för, återge samt diskutera olika typer av texter skrivna på lätt svenska samt identifiera och reflektera över grammatiska strukturer
 • visa förmåga att kommunicera i olika situationer och ta ställning till och diskutera en situation eller företeelse på enkel svenska
 • förstå och bemöta en annan persons åsikter och uttrycka sina egna, i såväl tal som skrift, på ett enkelt och lättbegripligt sätt
 • visa förmåga att självständigt tillgodogöra sig en skönlitterär text och redogöra för huvudinnehållet
 • visa förmåga att tillämpa grundläggande grammatiska kunskaper i både tal och skrift
 • visa förmåga att, med lärares handledning, granska och rätta enkla fel i en egen text och i en text producerad av en kurskamrat

Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Övrigt:
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav :
 • Nybörjarsvenska för internationella studenter II, 7,5 hp
Anmälningskod:
HDA-H3JER
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
9 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Christiane Ederyd