Kurs SS3004

Svenska som andraspråk i ett tvärspråkligt perspektiv

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2019

I denna kurs behandlas svenska språket som ett andraspråk ur ett tvärspråkligt perspektiv. Frågor relaterade till språktypologi behandlas, så som teorier om markering och språkliga universalier. Olika företeelser i svenska konstrasteras mot språk från olika språkfamiljer, där särskilt sådana språk som ofta är representerade bland andraspråkstalare av svenska lyfts fram. Dessa relateras till inlärares utveckling av svenska som ett andraspråk. Olika språkliga aspekter belyses, såväl fonologiska, morfologiska, syntaktiska, semantiska, pragmatiska, som diskursiva. Inom kursens ram genomför den studerande en mindre kontrastiv analys av svenska i relation till ett annat språk.

Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Svenska som andraspråk 90 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32HY
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
1 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.