Kurs SS3004

Svenska som andraspråk i ett tvärspråkligt perspektiv

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 45, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa grundläggande kännedom om språktypologiska frågor, så som frågor relaterade till markering och språkliga universalier
  • visa fördjupad kännedom om svenska språket som ett andraspråk i ett tvärspråkligt perspektiv
  • diskutera olika företeelser i svenska språket relaterade till andra språk, vad gäller såväl fonologiska, morfologiska, syntaktiska, semantiska, pragmatiska som diskursiva drag
  • genomföra en kontrastiv analys av svenska språket i relation till ett annat språk.
Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Svenska som andraspråk 90 hp
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3FJG
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Åsa Wedin