Aktuella projekt och konferenser

Aktuella projekt och konferenser som ämnet svenska som andraspråk bedriver eller är delaktiga i.

Konferens:

Litteracitet i andraspråksundervisning för vuxna och ungdomar 16-17 juni 2022.  Mer information om konferensen

Språkstöd

Språkstödet vid Högskolan Dalarna erbjuder hjälp och stöd med texter på svenska, svenska som andraspråk och engelska för alla studenter. Språkstödet på Högskolan Dalarna

Nordplus 

Vi har återkommande haft utbytesprogram inom Erasmus, under benämningen Nordplus. Ansökan ligger ute för en ny omgång. 

Senast granskad:
Senast granskad: