Konferens: Litteracitet i andraspråksundervisning för vuxna och ungdomar

Målet med denna konferens är att samla forskare, lärare och lärarutbildare som är intresserade av frågor kring litteracitet i andraspråksundervisning för vuxna och ungdomar, såsom inom Svenska för invandrare (sfi), Svenska som andraspråk inom gymnasieskola, Komvux och Språkintroduktionsprogrammet eller motsvarande.

Konferens vid Högskolan Dalarna, Falun, 16-17 juni 2022

Inbjudna keynotes

 • Joke Dewilde, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Oslo universitet. Norge.
 • Marta Young- Scholten, Professor of Second Language Acquisition, Newcastle University. UK
 • Graham Hall, Professor of Applied Linguistics and TESOL at Northumbria University. UK.

Abstracts

Presentationer kan behandla forsknings- eller utvecklingsprojekt med fokus på konferensens tema: litteracitet i andraspråksundervisning för vuxna och ungdomar. Det innebär att presentationer kan behandla ämnen som:

 • grundläggande litteracitet,
 • läs- och skrivprojekt, läs- och skrivstimulering,
 • arbete med skönlitteratur,
 • koppling mellan litteracitetsundervisning och språkpraktik,
 • ämnesinriktad litteracitet,
 • digital litteracitet,
 • kartläggning och bedömning av litteracitet,
 • interaktion och litteracitetsutveckling.

Konferensen planeras att hållas på plats, men beroende på pandemiläget kan den komma att behöva hållas delvis digitalt. Abstracts på högst 300 ord lämnas in senast 15 januari 2022 och ska innehålla syfte och forskningsfråga, förankring i teori och tidigare forskning, metod och material, samt (preliminära) resultat och eventuella slutsatser. Abstracten kommer att genomgå en granskningsprocess.

Abstracts lämnas in här https://axacoair.se/go?x7EkSLKn

Presentationer kan hållas på nordiska språk eller engelska. För frågor eller mer information kontakta oss på L2literacy@du.se.

Registrering och avgift

Kostnad för konferensen:
Deltagaravgift 2500 kronor exkl moms. 
Deltagaravgift för forskarstuderande 2000 kronor exkl. moms.
Avbokning mot full återbetalning måste ske senast 15 maj. Därefter ingen återbetalning. Betalning sker via faktura.

Din anmälan till konferensen vill vi ha senast 30 april. Anmäl dig till konferensen via https://axacoair.se/go?j716BLnO

Program och ytterligare information om konferensen anslås senare och skickas även via mail till alla anmälda deltagare.

Program

16 juni

9.00

Registrering öppnar

10.00-10.25

Konferensen öppnar i bibliotek

10.30-11.30

Keynote 1 Joke Dewilde

"Pedagogisk transspråking i voksenopplæring: Fra detektiv til endringsskaper"

Föreläsningssal 2

11.40-12.40

Föreläsningssal 2

"Boksamtalet som mötesplats för gymnasieelever i svenska som andraspråk och svenska"

Angelica Granqvist och Maria Westman

Föreläsningssal 3

"Uttalsundervisning inom grundläggande litteracitetsundervisning på sfi"

Annika Norlund Shaswar och Christina Sörvåg

"Livsberättelser i möte med skolans skönlitterära berättelser"

Ina Alm

 

"Skrivdiskurer på sfi"

Elisabeth Zetterholm

12.40-13.40

Lunch

13.45-14.45

Föreläsningssal 2

Chair: Boglárka Straszer

"Digital multiliteracy and integration"

Christina von Post och Helge Räihä

Föreläsningssal 3

Chair: Åsa Wedin

"Kritisk flerspråkig medvetenhet i förberedelseklass på högstadiet: Att bygga nya epistemiska kulturer och praktiker"

Christina Hedman

"Handledning och praktiskt arbete med språkstödjare på sfi"

Pernilla Gren Edvardsson och Emma Lanäs

"Kritiskt textarbete på sfi studieväg 1"

Tímea Bergsten Provaznik

14.45-15.15

Kaffe

15.15-16.15

Keynote 2 Graham Hall

"From monolingualism to translanguaging in the language classroom: changing contexts, ideologies and practices"

Föreläsningssal 2

18.30

Middag på Scandic Falun

17 juni

9.00-10.00

Föreläsningssal 2

Chair: Pernilla Olsson

"Utveckling av skriftlig färdighet i svenska som andraspråk hos elever på språkintroduktionen"

Madeleine Médoc

Föreläsningssal 3

Chair: Annika NS

"Kartläggning av nyanlända vuxnas litteracitet på förstaspråket – möjligheter och utmaningar"

Eva Lindström och Maria Eklund Heinonen

"Läsande och textanvändning på Språkintroduktion"

Erika Bomström Aho

"Kartläggningssamtal inom sfi utifrån ett flerspråkighetsperspektiv"

Birgitta Ljung Egeland och Jenny Rosén

10.00-10.30

Kaffe

10.30-12.00

Föreläsningssal 2

Chair: Åsa W

"De komplexa och dynamiska förutsättningarna för Sfi-elevers tillägnande av grundläggande litteracitet"

Pernilla Olsson

Föreläsningssal 3

Chair: Erika Aho

"Språkliga och kognitiva villkor i gymnasial vuxenutbildning i ett andraspråksperspektiv"

Eva-Lena Ståhl

"Praktisk sfi – att använda språket på en praktikplats med språkhandledare"

Sandra Persson, Birgitta Ljung Egeland, Jenny Rosén

"Att stötta läsning av en grafisk roman i svenska som andraspråk på gymnasiet: ett litteraturdidaktiskt perspektiv"

Christina Hedman och Ulrika Magnusson

"Lärares uppfattningar om bokstavsinlärning hos vuxna: Litteracitetsundervisning i svenska för invandrare (SFI)"

Åsa Wedin och Annika Norlund Shaswar

 

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.00

Keynote 3 Marta Young- Scholten

14.00-14.15

Konferensen avslutas

Besök till Carl Larssongården för den som önskar.

Resa och logi

Hotell

Nedan kan du se några olika förslag på hotell som finns i Falun. Du bokar själv.

Scandic Hotell - ligger precis bredvid campus
Svärdsjögatan 51
791 31 Falun

023-669 2200

Falun@scandichotels.com

Scandic Lugnet Falun

First Grand Hotel - ligger centralt i Falun ca 20 minuters promenad från Campus,
Trotzgatan 9-11
791 71 Falun

023-79 4880

Grand.falun@firsthotels.se

First Hotel Grand

Clarion Collection Hotel Bergmästaren - ligger centralt i Falun ca 20 minuters promenad från Campus
Bergskolegränd 7
791 30 Falun

023-70 17 00

cc.bergmastaren@choice.se

Clarion Collection Hotel Bergmästaren

Transporter

Hitta till Högskolan Dalarna med flyget eller tåget

Från Arlanda: tåg mot Falun från Arlanda station skycity. Boka via sj.se

En kort promenad från resecentrum i Falun ligger knutpunkten. Där går linje 12 från hållplatsläge G samt 153 från hållplatsläge G. Gå av vid hållplatsen Högskolan Svärdsjögatan som ligger precis vid campus. Tidtabeller och mer information finns på Dalatrafik.se. Biljetter kan enkelt köpas i mobilen. Inga kontanter på bussarna.

Taxi

Taxi Dalarna 023-189 00

Egen bil

Har du egen bil går den bra att parkera på grusplanen tvärs över vägen från campus. Det är kostnadsfritt, men kom ihåg att skriva in dig på parkeringslistan som finns vid  receptionen.

Parkering Campus Falun

Extra parkering Campus Falun

Kartor 

Hitta till Campus Falun


Organisationskommitté
Annika Norlund Shaswar
Birgitta Ljung-Egeland
Jenny Rosén
Åsa Wedin

 

Senast granskad:
Senast granskad: