Medicinsk vetenskap

Studeras frågor och problem kring människans hälsa och ohälsa.

Inom medicinsk vetenskap studeras frågor och problem kring mäniskans hälsa och ohälsa i bred bemärkelse. Inte minst studeras individens och samhällets möjligheter och agerande för att förebygga ohälsa och bevara god hälsa. Kunskapsområdet är i hög grad tvärvetenskapligt och utvecklas i samspelet mellan praktisk yrkesutövning och studier av områden som anatomi, fysiologi, mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi och rörelsevetenskap.

Vid Högskolan Dalarna ansvarar Medicinsk vetenskap för magisterprogrammet i fysioterapi och deltar med kurser inom grundutbildning till sjuksköterska, vidareutbildning till distriktssköterska samt inom Yh-utbildning till medicinsk sekreterare. Dessutom ger ämnet en rad fristående kurser inom anatomi och fysiologi, sjukdomslära, smärta och farmakologi. Utbudet av fristående kurser varierar från termin till termin.

Ämnets personal har bred ämneskompetens. Bland lärare och forskare finns representanter från en lång rad yrkesgrupper som sjuksköterska, läkare, fysioterapeut, nutritionist, farmaceut, biomedicinare och idrottsfysiolog. Alla tillsvidareanställda lärare har högskolepedagogisk utbildning. De flesta i personalstyrkan är involverade i medicinsk forskning, antingen som doktorander eller som lektorer och professorer.

I många kurser inom Medicinsk vetenskap varvas teoretisk undervisning med praktiska moment som laborationer, undersökningsmetodik eller färdighetsträning. Den teoretiska undervisningen kan i flertalet kurser läsas nätbaserat.

På alla våra kurser sätter vi pedagogiken i centrum och ämnet är mycket aktivt när det gäller att använda kollaborativa, nätbaserade undervisningsmetoder, exempelvis skriftliga uppgifter i wiki eller föreläsningar med stöd av mentometerknappar. Vi strävar efter samarbete och interaktivitet även i den nätbaserade undervisningen för att skapa gynnsamma förutsättningar för studentens lärande.

Kurser

Har tillfällen öppna för anmälan

Kontaktinformation

Studieadministration

Har du frågor om din utbildning? Kontakta oss.

Studieadministration

Vägledning

Vi erbjuder studie- och karriärvägledning, både för dig som funderar på att börja studera och för dig som redan påbörjat dina studier.

Studie- och karriärvägledning
Senast granskad:
Senast granskad: