Kurs MC3027

Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 45, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:
  • redogöra för farmakokinetik, farmakodynamik samt identifiera centrala begrepp inom området farmakologi
  • identifiera, bedöma och redogöra för information om läkemedelsinteraktioner, biverkningar och andra risker vid läkemedelsanvändning
  • redogöra för och värdera individuell variation i respons på läkemedel
  • tillämpa de regelverk som styr läkemedelsförskrivning och kostnadsfria förbrukningsartiklar
  • tillämpa metoder för läkemedelsberäkning
  • identifiera och diskutera miljö- och hållbarhetsperspektiv i samband med läkemedelsförskrivning, såsom effekter av läkemedel i miljön samt för- och nackdelar med farmakologisk kontra icke farmakologisk behandling
  • utreda, diagnostisera, förskriva samt ge råd om icke farmakologisk och farmakologisk behandling till patienter med olika sjukdomstillstånd relaterat till sjuksköterskans förskrivningsrätt
  • söka information, förmedla kunskap och diskutera vaccinationer med patienter och kollegor
  • identifiera, analysera och värdera behov av rådgivning till olika patientgrupper samt söka och värdera information vid läkemedelsförskrivning och andra komplexa farmakologiska sammanhang.
Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Svensk legitimation som sjuksköterska, samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring inom somatisk vård.
Anmälningskod:
HDA-H39DP
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
3 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig