Personlig presentation av Marika Hagelberg

Universitetsadjunkt medicinsk vetenskap
Avdelningen för medicinska vetenskaper Institutionen för hälsa och välfärd

Jag ägnar mig framförallt åt att att undervisa i farmakologi. Är även engagerad inom olika områden i akademin.

Bakgrund

Nuvarande anställning

2009-pågående: Adjunkt medicinsk vetenskap, Högskolan Dalarna

Akademisk examen

2017: Magister i klinisk farmaci, Uppsala Universitet 

2008: Apotekare, Uppsala Universitet

2003: Fil. mag. i biologi, inriktning molekylärbiologi, Göteborgs Universitet 

Övrigt

2018: Pedagogiskt meriterad lärare Högskolan Dalarna

Övriga uppdrag på högskolan Dalarna

2021-: Samordningsgrupp miljö och klimat

2021-2022: IUU

2017-2019 Ämnesföreträdare medicinsk vetenskap

2017-: Miljörevisor

2012-:Kursplaneberedningen 

2012: Områdesnämnden