Kurs GMC2AH

Medicinsk baskurs - Anatomi och fysiologi

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • förklara humana cellers grundläggande funktioner och hur celler samverkar i olika typer av vävnader
  • beskriva anatomin hos kroppens organ och organsystem
  • redogöra för funktion hos och interaktion mellan kroppens organ och organsystem under normala fysiologiska förhållanden
  • skildra hur förändringar i fysiologiska förhållanden påverkar celler, vävnader, organ, organsystem och hela organismen
  • självständigt genomföra praktisk fysiologilaboration, samt reflektera över uppkomna resultat.

Extra information:

De 2 obligatoriska fysiska träffarna avser salstentamen som kan skrivas på annan ort.

Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3HR8
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
2 fysiska
1 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
David Wallefelt