Kurs GMC2AH

Medicinsk baskurs - Anatomi och fysiologi

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • förklara humana cellers grundläggande funktioner och hur celler samverkar i olika typer av vävnader
  • beskriva anatomin hos kroppens organ och organsystem
  • redogöra för funktion hos och interaktion mellan kroppens organ och organsystem under normala fysiologiska förhållanden
  • skildra hur förändringar i fysiologiska förhållanden påverkar celler, vävnader, organ, organsystem och hela organismen
  • självständigt genomföra praktisk fysiologilaboration, samt reflektera över uppkomna resultat.