Kurs AMC28N

Evidensbaserat arbetssätt och forskningsmetodik inom fysioterapi

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2023

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • analysera och värdera vetenskaps- och kunskapsteorier samt evidensbegreppet
  • identifiera forskningsområden, söka litteratur och formulera frågeställningar relevanta för forskning inom fysioterapi
  • analysera och kritiskt granska studier genomförda utifrån såväl kvantitativ som kvalitativ metod liksom sammanställningar av sådana studier
  • tillämpa grundläggande färdigheter för design av studier, datagenerering och analys i kvalitativ och kvantitativ forskning
  • presentera och tillämpa begrepp, modeller och teorier relevanta för fysioterapi
  • presentera och argumentera för vald design hos ett tänkt forskningsprojekt inom fysioterapi samt analysera och värdera projektets etiska aspekter och dess koppling till hållbar utveckling.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Kandidatexamen i fysioterapi eller fysioterapeutexamen om minst 180 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3FM3
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
2 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Linda Vixner