Personlig presentation av Niklas Löfgren

Universitetslektor medicinsk vetenskap
Avdelningen för medicinska vetenskaper Institutionen för hälsa och välfärd
Forskare, medicinsk vetenskap
Avdelningen för medicinska vetenskaper Institutionen för hälsa och välfärd